Sökning: "Kvalitetsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Kvalitetsuppfattning.

 1. 1. Basen som kvalitetsmarkör : Förhållandet mellan basninvå och kvalitetsuppfattning vid lyssning i hörlurar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johannes Loor; Martin Linder Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bas; frekvensåtergivning; kvalitetsupplevelse; hörlurar; musik;

  Sammanfattning : Bas är en viktig komponent i musik och har i moderna genrer generellt fått uppta en allt större del av ljudbilden. Preferenser om basnivåer samt vad som anses vara ett kvalitativt ljud är dock subjektivt. Detta öppnar upp för många intressanta frågor gällande vår uppfattning av kvalitet och dess koppling till bas. LÄS MER

 2. 2. Made in : en kvantitativ studie om country of origin som kvalitetsindikator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandy Tran; Elin Andersson Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :COO; Made in China; price; brand; quality; COO; Made in China; pris; varumärke; kvalitet;

  Sammanfattning : I och med att konsumtionssamhället förbrukar mer än någonsin, har det blivit nödvändigt att flytta produktion till länder med kapacitet att producera höga kvantiteter. Det här har lett till att det blir allt viktigare för företagen att redovisa var produkterna kommer ifrån (COO). LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av ett resväskehandtag : Låsmekanism för steglös justering av Thules teleskophandtag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Lisa Medbo; Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :concept development; suitcase; continuous height adjustable; konceptutveckling; resväska; steglös teleskopkonstruktion;

  Sammanfattning : Teleskophandtaget på en resväska är troligen det användaren är i kontakt med mest och kanske även det som berörs först vid val av resväska. Det gör att det har en viktig roll i att förmedla en uppfattning om resväskans kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Tjänstekvalitet : En kvalitativ studie om gästers upplevelser under en hotellvistelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Michaela Lindwe; Felicia Linander; [2018]
  Nyckelord :service quality; hotel; hotel chain; hotel experience; tjänstekvalitet; servicekvalitet; hotell; hotellkedjor; hotellupplevelse;

  Sammanfattning : På en allt mer global och konkurrensutsatt hotellmarknad försöker aktörer att skapa starka varumärken och vinna gästers lojalitet. Men vilka är drivkrafterna bakom valet av boende och vilka attribut avgör vad som ger en tillfredsställd hotellgäst? God tjänstekvalitet har kommit att bli en allt viktigare konkurrensfördel där tjänsteupplevelsen blir en avgörande faktor för kundnöjdheten. LÄS MER

 5. 5. Varför handlar vi (inte) ekologiskt? : En kvantitativ studie om svenska konsumenters konsumtionsbeteende vad gäller livsmedelsprodukter

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Mansikka; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har aldrig funnits så många konsumtionsalternativ som det finns idag, det existerar stora livsmedelskedjor med mängder av alternativ av samma typ av produkt. Enligt statistiska centralbyrån har försäljningen av ekologiska livsmedelsprodukter ökat stadigt i Sverige. LÄS MER