Sökning: "Romkey"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Romkey.

  1. 1. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Tommy Törnsten; [2017]
    Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

    Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER