Sökning: "Safe Exam Browser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Safe Exam Browser.

  1. 1. Program för digitala prov : Och hur programmet möter kraven som ställs när det används i gymnasieskolan

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Marcus Jackson; [2018]
    Nyckelord :Program för digitala prov; BYOD; Bring Your Own Device; SEB; Safe Exam Browser; Transforming Exams;

    Sammanfattning : Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. LÄS MER