Sökning: "Sandra Ebojoh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Ebojoh.

  1. 1. THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE INNOVATION STRATEGY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Neha Verma; Sandra Ebojoh; [2020]
    Nyckelord :Digitalization; Digital Transformation; Innovation; SMEs; Clusters; Strategy.;

    Sammanfattning : Aim: This study aims to increase the understanding of the influence of digitalization in the development of the innovation strategy of SMEs.  Method: The method used is a multi-case qualitative study using the inductive approach. LÄS MER