Sökning: "Sebastian Ek"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sebastian Ek.

 1. 1. Habitat diversity and composition among growing wild boar (Sus scrofa L.) populations in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sebastian Olofsson; [2015]
  Nyckelord :wild boar; Sus scrofa; habitat fragmentation; habitat diversity; habitat use; distribution in Sweden;

  Sammanfattning : The wild boar (Sus scrofa L.) has expanded across Europe and Sweden in the last decades. It is a generalist species which utilizes a variety of habitats, and its presence has been shown to have both positive and negative effects for people and the landscape they are in. LÄS MER

 2. 2. Bankers kreditgivningspolicy mot små svenska aktiebolag : Med hänsyn till avskaffandet av revisionsplikten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Lundin; Peter Ek; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1987 blev alla svenska aktiebolag tvingade att använda sig av revision. Lagen infördes då regeringen ville minska den ekonomiska brottsligheten i landet. År 2006 inleddes en utredning för att se över de rådande reglerna. LÄS MER

 3. 3. Det osynliga våldet - Kriminellas erfarenheter av symboliskt våld och stigma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sebastian Broman; Arion Evetovics; [2013]
  Nyckelord :erkännande; stigma; livsvärld; kriminell; symboliskt våld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur symboliskt våld utövas mot och upplevs av personer med ett kriminellt förflutet. Syftet var att undersöka under vilka former symboliskt våld verkar och effekterna det har på dem som utsätts. Studien baseras på teoretiska verk av Bourdieu, Goffman, Heidegren och Žižek. LÄS MER

 4. 4. Det osynliga våldet - Kriminellas erfarenheter av symboliskt våld och stigma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Arion Evetovics; Sebastian Broman; [2013]
  Nyckelord :stigma; livsvärld; symboliskt våld; kriminell; erkännande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur symboliskt våld utövas mot och upplevs av personer med ett kriminellt förflutet. Syftet var att undersöka under vilka former symboliskt våld verkar och effekterna det har på dem som utsätts. Studien baseras på teoretiska verk av Bourdieu, Goffman, Heidegren och Žižek. LÄS MER

 5. 5. Kreativitet och idéstöd på ett företag utan kreativitet som nyckelkomponent i verksamheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Micaela Ek; Sebastian Fransson; [2011]
  Nyckelord :Kreativitet; bussförare; idésystem; idéstödssystem; utveckling; arbetsplats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka hur kreativa idéer och förslag från bussförare tas om hand inom företaget. Kreativitet är ett begrepp som blivit alltmer centralt i arbetslivet och mycket forskning visar på vikten utrymme för kreativa idéer på arbetsplatser. LÄS MER