Sökning: "Simon Kasselstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Kasselstrand.

  1. 1. Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont? : En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Simon Kasselstrand; [2019]
    Nyckelord :Arbetspendling; tidsgeografi; commuting; restriktioner;

    Sammanfattning : The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. LÄS MER