Sökning: "Fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 1691 uppsatser innehållade ordet Fordon.

 1. 1. Konstruktion och optimering av en elektromagnetisk massaccelerator

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Bloom Rolewska; Simon Hamberg; Viktor Lilja; Filip Melberg; Gottfrid Olsson; Anton Stigemyr Hill; [2022-06-15]
  Nyckelord :massaccelerator; spolpistol; magnetism; kraftelektronik; optimering; FEM;

  Sammanfattning : En ny typ av linjär elektromagnetisk massaccelerator (LEMA) har modellerats, konstruerats och testats. Acceleratorn består av en projektil innehållande en permanentmagnet ovanpå en skena med fem par av koppartrådsspolar placerade längs sidorna. LÄS MER

 2. 2. ANALYS AV HALVLEDARBRYTARE : SIMULERING, MÄTNING OCHBERÄKNING AVVÄRMEUTVECKLING OCH TRANSIENTER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds are using contactors to control the power supply in their vehicle,but a replacer has been developed because the contactors take up a lot of space. The replacer is a self-designed semiconductor switch, which is called Ultra High Power DigitalOutPut or UHPDOP. LÄS MER

 3. 3. When Killing your Darlings Becomes Vital : Centrala avvägningar vid hantering av disruptiv innovation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Dahlén; Louise Lago; [2022]
  Nyckelord :Disruptive innovation; Disruptive technology; Business model; Heavy vehicle industry; Heavy Commercial Vehicles; Strategic adaptation; Exploration; Exploitation; Modularisation; Ecosystem; Technology shift.; Disruptiv innovation; Disruptiv teknologi; Affärsmodell; Tung fordonsindustri; Tunga kommersiella fordon; Strategisk anpassning; Exploration; Exploitation; Modularisering; Ekosystem; Teknologiskifte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Branschen för tunga kommersiella fordon har historiskt verkat i en relativt mogen kontext, där värdeerbjudandet kretsat kring inkrementella förbättringar av förbränningsmotorn. Ett ökat behov av hållbara transporter och nya framväxande teknologier gör nu inträde i branschen vilket skapar en disruptiv affärskontext som sätter sedan länge rådande affärsmodeller och strategier ur spel. LÄS MER

 4. 4. Data Injection and Partial ECUSimulation : Modifying CAN and UART messages for testing of ECUs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Flink; [2022]
  Nyckelord :Data Injection; Electronic Control Unit; Testing; CAN bus; Gateway; UART; Delay; Embedded system; Automotive; Datainjektion; Styrenhet; Testning; CAN-buss; Gateway; UART; Fördröjning; Inbyggt system; Fordon;

  Sammanfattning : Modern vehicles contain lots of Electronic Control Units (ECUs) that control different systems. They communicate with each other and other components through communication interfaces such as Controller Area Network (CAN) and Local Interconnect Network (LIN) buses or simple Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) interfaces. LÄS MER

 5. 5. Traction Adaptive Motion Planning for Autonomous Racing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shekhar Raikar; [2022]
  Nyckelord :Autonomous vehicles; Motion planning and control; Traction-adaptive; Localization; Robotics; GPU Sampling; Augmented Real Time Iteration.; Autonoma fordon; Rörelseplanering och kontroll; Traction adaptiv; Lokalisering; Robotik; GPU Sampling Augmented Real Time Iteration;

  Sammanfattning : Autonomous driving technology is continuously evolving at an accelerated pace. The road environment is always uncertain, which requires an evasive manoeuvre that an autonomous vehicle can take. LÄS MER