Sökning: "Simon Malmberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Malmberg.

 1. 1. Applied State of Health Estimation Methods for Lithium-ion Batteries

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Simon Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Litium-ion State of health battery batteries Estimation method Alelion;

  Sammanfattning : The ongoing shift towards a sustainable transportation sector is a hot topic. Lithiumion battery technology has become a key element in electrification due to its highenergy density and favourable electrical properties. The non-measurable chargeandhealth states of a battery are desirable to estimate for safety, performanceand economic reasons. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Nyckelord :biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Sammanfattning : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Karl Björelind; Simon Malmberg; [2018]
  Nyckelord :internal materials supply; digital solutions; goods receipt; warehousing; materials call-off; intern materialförsörjning; digitala lösningar; godsmottagning; förrådsverksamhet; materialavrop;

  Sammanfattning : Inledning: Hantering av material ställer varierande krav beroende på dess beskaffenhet. För att bemöta interna krav i form av hög leveransservice till en låg kostnad är det betydande att utforma en effektiv försörjning av material. LÄS MER

 4. 4. Innovativt Drivpaket för Rullstol

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Roger Malmberg; Simon Hagberg; [2008]
  Nyckelord :Power Assisted; Wheelchair; Kraftassisterad; Maskiningenjör; Rullstol; Maskinteknik; Handikapphjälpmedel; Nyskapande; Innovativt; Hastighetsåterkoppling; Torque sensor free; Kandidatuppsats; Examensarbete; halmstad;

  Sammanfattning : This is a thesis for a Bachelor Degree Project, performed in the subject MechanicalEngineering. The students Roger Malmberg and Simon Hagberg have carried out adesign project on behalf of the recently established company J&D Assisting systems,located in Halmstad. LÄS MER