Sökning: "Simon Malmberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Malmberg.

 1. 1. Applied State of Health Estimation Methods for Lithium-ion Batteries

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Simon Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Litium-ion State of health battery batteries Estimation method Alelion;

  Sammanfattning : The ongoing shift towards a sustainable transportation sector is a hot topic. Lithiumion battery technology has become a key element in electrification due to its highenergy density and favourable electrical properties. The non-measurable chargeandhealth states of a battery are desirable to estimate for safety, performanceand economic reasons. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Karl Björelind; Simon Malmberg; [2018]
  Nyckelord :internal materials supply; digital solutions; goods receipt; warehousing; materials call-off; intern materialförsörjning; digitala lösningar; godsmottagning; förrådsverksamhet; materialavrop;

  Sammanfattning : Inledning: Hantering av material ställer varierande krav beroende på dess beskaffenhet. För att bemöta interna krav i form av hög leveransservice till en låg kostnad är det betydande att utforma en effektiv försörjning av material. LÄS MER

 3. 3. Innovativt Drivpaket för Rullstol

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Roger Malmberg; Simon Hagberg; [2008]
  Nyckelord :Power Assisted; Wheelchair; Kraftassisterad; Maskiningenjör; Rullstol; Maskinteknik; Handikapphjälpmedel; Nyskapande; Innovativt; Hastighetsåterkoppling; Torque sensor free; Kandidatuppsats; Examensarbete; halmstad;

  Sammanfattning : This is a thesis for a Bachelor Degree Project, performed in the subject MechanicalEngineering. The students Roger Malmberg and Simon Hagberg have carried out adesign project on behalf of the recently established company J&D Assisting systems,located in Halmstad. LÄS MER