Sökning: "Felix Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Felix Eriksson.

 1. 1. Värderelevansen av resultat och bokförda värden över tid : Hög- och lågteknologiska bolag samt IFRS-införandets påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frank Eriksson-Wingårdh; Felix Kirstein; [2019]
  Nyckelord :value-relevance; intangible assets; IFRS; Nasdaq Stockholm; R D; investors; värderelevans; immateriella tillgångar; IFRS; Stockholmsbörsen; FoU; investerare;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur väl resultat och bokförda värden förklarar marknadsvärde och avkastning för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. Vidare undersöker uppsatsen om värderelevansen av resultat och bokförda värden skiljer sig mellan hög- och lågteknologiska bolag samt om införandet av IFRS har påverkat värderelevansen. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering bland svenska företag före konkurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Israelsson; Felix Eriksson; Casper Sparrings; [2018]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; konkurs; modifierade Jones-modellen; svenska företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek. LÄS MER

 3. 3. Comparing MAX-MIN and Rank-based Ant Colony Optimization Algorithms for solving the University Course Timetabling Problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Broberg; Emelie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The University Course Timetabling Problem (UCTP) is a scheduling problem regarding courses, time slots and rooms, and is often accompanied by a set of feature requirements. As non-trivial instances of the UCTP are NP-hard, traditional computational methods are ineffective. LÄS MER

 4. 4. Designförslag på belöningsfunktioner för självkörande bilar i TORCS som inte krockar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Björn Andersson; Felix Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; neural networks; self-driving cars; self-driving agent; reward function; Markov Decision Process; TORCS; maskininlärning; neurala nätverk; självkörande-bil; självkörande-agent; belöningsfunktioner; Markov Decision Process; TORCS;

  Sammanfattning : Den här studien använder sig av TORCS (The Open Racing Car Simulator) som är ett intressant spel att skapa självkörande bilar i då det finns nitton olika typer av sensorer som beskriver omgivningen för agenten. Problemet för denna studie har varit att identifiera vilka av alla dessa sensorer som kan användas i en belöningsfunktion och hur denna sedan skall implementeras. LÄS MER

 5. 5. Förbränning av biogas/metan i en EcoMarathonmotor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Dan Andersson; Felix Eriksson; Henrik Karlsson; Niklas Axelsson; Björn Steinwall Jivenberg; Anton Stenstrand; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is about the process of converting a petrol-fuelled Honda GX35 engine to runon methane gas. The future goal is to use the engine in the engineering competition ShellEco-marathon, where the aim is to drive a vehicle as far as possible with a set amount offuel. LÄS MER