Sökning: "Sisela Rosén Ignatkova"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sisela Rosén Ignatkova.

 1. 1. "Vi läser inte böcker, vi bara jobbar" : åtta kvinnor från fyra länder om sin syn på litteratur och läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sisela Rosén Ignatkova; [2016]
  Nyckelord :läsvanor; invandrarkvinnor; läskunnighet; biblioteksanvändare; muntligt berättande; högläsning; språkinlärning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to gain a deeper knowledge of attitudes towards and experiences of reading and literature among immigrant women of none-European origin living in Sweden. Qualitative semi-structured interviews were conducted with eight women from Afghanistan, Somalia, Eritrea and Thailand, two from each country. LÄS MER

 2. 2. Relationer mellan kvinnor och män i några noveller hos Strindberg och Tjechov : en jämförelse

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Sisela Rosén Ignatkova; [2006]
  Nyckelord :Relationer Kvinnor Män Tjechov Strindberg;

  Sammanfattning : [inget abstract finns] .... LÄS MER