Sökning: "Skicka vidare"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Skicka vidare.

 1. 1. DYAMO Project Report : Report documenting the planning, development and final product of a mobile application developed for the company DYAMO

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonatan Holmbäck; Pontus Asp; [2021]
  Nyckelord :Flutter; App Development; Android; iOS; Mentoring; Chat App; App; Flutter; Apputveckling; Android; iOS; Mentorskap; Chatt-app; App;

  Sammanfattning : DYAMO is a company who strive to empower students to succeed in their studies by setting them up with a mentor that the student can depend on for motivation and help. Furthermore, the students should be able to stay anonymous to the mentors. However, DYAMO does not yet have their own platform to work with. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av bygglovsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Enes Novljakovic; Lazar Rajovic; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Bygglovsprocess; BIM; PBL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots att Sverige är ett land som brukar ligga i framkant av teknologisk utveckling och digitalisering så kan den svenska bygglovsprocessen anses vara förlegad jämfört med hur processen ser ut i andra länder. Medan många länder världen över erbjuder möjligheten att skicka in digitala BIM-filer (Building Information Modelling), så erbjuder svenska kommuner på sin höjd möjligheten att e-posta in handlingar i PDF-format. LÄS MER

 3. 3. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER

 4. 4. Sensorelektronik för hydroponisk odling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Viktor Lidholm; Pelle Lund; [2020]
  Nyckelord :Hydroponics; Sensorelektronik; hydroponik; hydroponisk odling; elektronik;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att skapa ett system för att automatisera en hydroponisk odling, ta fram vilka storheter som är intressanta att mäta och sedan skapa elektronik för det. Det var snabbt tydligt att det är elektrisk konduktivitet (EC), pH och temperatur som är intressant att mäta. LÄS MER

 5. 5. Bilateral teleoperation : A study of architectures under different network delays

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Johanna Ollas; Sara Soltaniah; [2020]
  Nyckelord :haptics; robotics; bilateral teleoperation; model-mediated teleoperation; position-force; network delay; dynamic modeling; haptik; robotik; distansstyrning; nätverksfördröjning; dynamisk modellering;

  Sammanfattning : A bilateral teleoperation system makes it possible for a human operator to interact with a remote environment and receive feedback from their actions. In this work, two different teleoperation architectures are studied, one well-established approach called position-force, and another approach called Model-Mediated Teleoperation (MMT). LÄS MER