Sökning: "Sofia Bull"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Bull.

 1. 1. Anestesiologisk omvårdnad till patienter med övervikt och fetma - En intervjustudie med anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Bengtsson; Paulin Bull; [2014]
  Nyckelord :Anestsisjuksköterskor; fetma; personcentrerad omvårdnad; övervikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen personer med övervikt och fetma har under senare år ökat inom operationsverksamheten. Det är huvudsakligen anestesisjuksköterskan som ansvarar för patientens hälsa och säkerhet perioperativt, varvid de specifika förhållanden som råder kring omvårdnaden av överviktiga patienter i samband med anestesi är viktiga att belysa. LÄS MER

 2. 2. Kroppen, sanningen och döden : En utredning av CSI: Crime Scene Investigation

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Bull; [2006]
  Nyckelord :kropp; död; sanning; CSI; tv; brottsutredning; kriminalteknik; rättsmedicin; gränsöverskridande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken funktion och betydelse kroppen har i första säsongen av CSI: Crime Scenen Investigation (CBS, 2000-). Detta eftersom det kan ge en ökad förståelse för de föreställningar som omgärdar kroppen i vår kultur idag. LÄS MER