Sökning: "Sofia Falk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sofia Falk.

 1. 1. Geoteknisk riskhantering i kommunal planering : Fallstudie i Stockholms län med illustrerande av beräkningsfall

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Sofia Norio; Josefin Falk; [2020]
  Nyckelord :Riskhantering; geoteknisk risk; kommunal planering; stabilitetsberäkning; planeringsskede;

  Sammanfattning : Tolkningen av begreppet risk beror på den person som överväger den såväl som i vilket sammanhang risken placeras. En vanlig uppfattning bland sakkunniga inom geoteknik samt befintlig litteratur är att risk innebär både en sannolikhet och en konsekvens. Inom fysisk planering handlar risk om att skapa säkra och hållbara stadsmiljöer. LÄS MER

 2. 2. May the algorithm be with you : En mixed method studie om Instagrams personliga algoritmer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sofia Falk; [2018]
  Nyckelord :personalized algorithms; Instagram; algorithmic imaginary; panopticon; personliga algoritmer; Instagram; algorithmic imaginary; panoptikon;

  Sammanfattning : Det sociala mediet Instagram är en applikation där människor världen runt kan dela med sig av resor, måltider och den nya familjemedlemmens ankomst. Genom att kommentera, gilla, arkivera och utforska kan användaren hålla sig uppdaterad dygnet runt. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtal om Tusen strålande solar och Othello : Läsarter i litteratursamtal med elever från språkintroduktion och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Falk; [2017]
  Nyckelord :läsarter litteratursamtal;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is integrating book talks. The aim is to explore and describe which forms ofreadings of the books appear in the analyzed book talks. The content analysis is based upon soundrecordings of the book talks and the questions that provide their basis. Tengberg’s (2011) forms ofreading make up the analysis categories. LÄS MER

 4. 4. Litteratursamtal om Tusen strålande solar och Othello : Läsarter i litteratursamtal med elever från språkintroduktion och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Falk; [2017]
  Nyckelord :läsarter litteratursamtal;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is integrating book talks. The aim is to explore and describe which forms ofreadings of the books appear in the analyzed book talks. The content analysis is based upon soundrecordings of the book talks and the questions that provide their basis. Tengberg’s (2011) forms ofreading make up the analysis categories. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förhållningssätt till äldres psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karin Falk; Sofia Larsson; [2015]
  Nyckelord :approach; elderly; mental illness; nurse; nursing; förhållningssätt; omvårdnad; psykisk ohälsa; sjuksköterska; äldre;

  Sammanfattning : Problemställning. Psykisk ohälsa identifieras och åtgärdas ofta inte hos äldre patienter, vilket leder till onödigt lidande och minskad livskvalitet. Sjuksköterskor borde genom sitt holistiska synsätt vara i en utmärkt position för att åtgärda detta, men i praktiken fungerar detta dåligt. Syfte. LÄS MER