Sökning: "Sofie liljestrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie liljestrand.

  1. 1. Fick jag en hjärtinfarkt? : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av diagnosen Takotsubo syndrom (brustet hjärta)

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Josefine Fristedt; Sofie Liljestrand; [2020]
    Nyckelord :Kvinnor; Takotsubo syndrom; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund:Takotsubo syndrom har länge behandlats som ett metaforiskt tillstånd. Det harbevisats att det sker en fysisk förändring i hjärtat och att det förorsakas avemotionell och fysisk stress. Av alla dem som blir diagnostiserade med Takotsubosyndrom är det 97% som är kvinnor. LÄS MER