Sökning: "Spårtaxi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Spårtaxi.

 1. 1. Kontrollenhet för spårtaxi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Egholt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har genomförts i samband med ett kandidatexamensarbete vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten beskriver processen av att ta fram ett hjälpmedel till att kunna kontrollera en vagn för spårtaxi-bolaget SkyCab. LÄS MER

 2. 2. Framtagande av ett planeringsverktyg för resa med spårtaxi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Rebecka Nilsson; Linnea Utterheim; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens biltrafik innebär många problem, speciellt i stadsmiljön. För att få människor att välja bort bilen behöver alternativ finnas som gör att det fungerar bättre utan bil och kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv i form av bland annat turtäthet och snabbhet. Ett transportsystem som skulle kunna erbjuda detta är spårtaxi. LÄS MER

 3. 3. Energy Usage of Personal Rapid Transit Systems : Simulation of the SkyCab Concept

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Alexander Vogel; [2015]
  Nyckelord :Energy usage; Personal Rapid Transit; tracked taxi; vehicle; guideway; simulation; Energieverbrauch; Personal Rapid Transit; Fahrzeug; Simulation; Parameter; Energianvändning; spårtaxi; fordon; bana; simulering; parametervariation;

  Sammanfattning : Den globala situationen för person- och godstransporter visar att energianvändningen inom transportsektorn stadigt ökar och prognoser tyder på att den kommer att fördubblas till 2050. Den största ökningen förväntas ske i Asien där, Kina kommer att stå för över 12 % av den globala energianvändningen år 2050. LÄS MER

 4. 4. Identification of environmental impacts for the Vectus PRT system using LCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anders Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Personal rapid transit; life cycle assessment; passenger transport; Vectus; Suncheon PRT; Spårtaxi; livscykelanalys; passagerartrafik; Vectus; Suncheon PRT;

  Sammanfattning : Emissions from passenger transport causes impacts to the environment and human health. With increasing demand for urban transportation caused by population growth and urbanization new transport solutions are needed. LÄS MER

 5. 5. The Podcar Way : hur kan spårtaxi integreras i en urban miljö?

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Petter E Larsson; [2010]
  Nyckelord :rumslighet; spårtaxi; spårbil; podcar; PRT; urban; Göteborg; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : A new system of public transportation that can simplify and shorten the trips made throughout the city, anddo that both cheap and environment-friendly. Sounds like good news. This new system, though, require anall new type of infrastructure, differing from what we are used to see in our cities. LÄS MER