Sökning: "Star Alliance"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Star Alliance.

 1. 1. Bibeln: En Star Wars Saga : En hermeneutisk tolkning av kristna inslag inom Star Wars

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Star Wars; Kristendom; Bibeln; Populärkultur; Film; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Religious elements are not uncommon in the field of popular culture, especially regarding movies, and the Star Wars series have implemented all sorts of different religious themes and religious symbolisms, almost as a sort of religious melting pot. This work, however, seeks to isolate and focus on a singular religious tradition. LÄS MER

 2. 2. Att tillhöra ett nätverk : Samarbete och dess effekter hos flygbolag inom Star Alliance

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ingrid Eriksson; Lisette Wallman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En företagsform som diskuterats och blivit allt mer etablerad under de senaste decennierna är nätverk. En utveckling startade då alternativa företagsstrukturer förändrades från en hierarkiskt uppbyggd organisationsstuktur till en mer decentraliserad sådan. LÄS MER

 3. 3. Capacity Performance Measures in International Airline Alliances : The case of Star Alliance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Henrik Holmgren; Colin Platt; Johan Svennerholm; [2008]
  Nyckelord :Strategic Alliances; Efficency; Load Factor; Star Alliance;

  Sammanfattning : BackgroundStrategic alliances have become increasingly popular within the business world, they can be seen as a way to improve the total output of the firm. Over the last 10 years, the industry endured trying times, the most notable being the events of September 11, 2001. That event drastically changed airline traveling all across the world. LÄS MER

 4. 4. Flygallianser : Nyckeln till framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jonas Jenmert; Marcus Lundberg; [2007]
  Nyckelord :Airline alliance; Alliance; Flygallianser; Allianser;

  Sammanfattning : Vi ville med vår uppsats undersöka om strategiska allianser inom den internationella flygbranschen har lett till att medlemmarna i alliansen åtnjutit en förbättrad lönsamhet och expansion i verksamheten.Den alliansen vi hade fokus på för undersökningen var Star Alliance och vi granskade utvecklingen av de utvalda lönsamhetsmåtten hos de fem flygbolagen som var med och upprättade denna allians. LÄS MER

 5. 5. Vilka effekter har strategiska flygallianser på flygbolag? : En fallstudie av SAS

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Roshanak Fatahian; Jenny Fritze; [2006]
  Nyckelord :Strategiska allianser; SAS; Star Alliance; Flygbolag;

  Sammanfattning : Flygbranschen är en bransch som är mycket känslig för omvärldsfaktorer. De senaste årens konjunkturnedgång, terrorattentat, epidemier, höga oljepriser samt rådande konkurrenstryck har resulterat i stora lönsamhetsproblem för många flygbolag. LÄS MER