Sökning: "Martin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Martin Johansson.

 1. 1. Mötet mellan det professionella och privata : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och konstruktioner av klientrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gabriela Castillo; Jimi Månsson; [2019]
  Nyckelord :client relationships; social workers; power in client meetings; social work discretion; professional and personal; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore social workers’ experiences of their client relationships. More specifically we wanted to explore in which way the social workers experience that their position of power affect them in the client meetings and in what way they experience that the organization, both direct and indirect, affect the development of a good client relationsships. LÄS MER

 2. 2. Bibeln: En Star Wars Saga : En hermeneutisk tolkning av kristna inslag inom Star Wars

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Star Wars; Kristendom; Bibeln; Populärkultur; Film; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Religious elements are not uncommon in the field of popular culture, especially regarding movies, and the Star Wars series have implemented all sorts of different religious themes and religious symbolisms, almost as a sort of religious melting pot. This work, however, seeks to isolate and focus on a singular religious tradition. LÄS MER

 3. 3. Text-parasiter : En tanke-vandring kring vår relation till texter och läsande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Frick; [2019]
  Nyckelord :Parasite; Symbiosis; Werther-effect; Reading; Good and Evil; Fahrenheit 451; Relationship to reading; Relationship to text; Propaganda; Implied Reader; Parasit; Symbios; Werther-effekt; Läsning; Gott och Ont; Fahrenheit 451; Relation till läsning; Relation till text; Propaganda; Implicit läsare;

  Sammanfattning : This study explored the reading-subjects relationship to reading and texts, and if this relationship, through metaphors, could be compared to that of a parasite or a symbiosis. In other words the question that was asked was; can the reading-subjects relationship to the written text be compared to that of a parasite and it’s host, or is the relationship more similar to that of a symbiosis? The method for the study has been to find and compare different views on reading and text, that has been presented by a series of different theoreticians. LÄS MER

 4. 4. Motivation och social kontext : En kvalitativ studie om den sociala kontextens roll för att förstå arbetstagarens upplevda valens inom förväntansteorin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Malin Johansson; Anna Mattsson; Martin Morenga; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Creed, the criticisms and institutional context : A content analysis of critiques on Martin Creed’s Work No. 227: The lights going on and off

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Martin Creed; Turner Prize 2001; Work No. 227: The Lights Going On And Off; installation art; institutional art theory; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In December 2001, Martin Creed received the Turner Prize for his artwork Work No. 227: The lights going on and off (2000). A minimalist light installation, simplistic in its effectuation, yet complicated enough to hold questions about what art is and what role the institution plays in valuing and validating art. LÄS MER