Sökning: "game development"

Visar resultat 1 - 5 av 868 uppsatser innehållade orden game development.

 1. 1. Simulation and modelling of crowd control within the context of riots

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Erik Hedlund; Tobias Vinsa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project aims to shed light on the abilities of simulation to optimize crowd control management strategies. Simulations were chosen because the difficulties of analyzing crowd control management strategies during an ongoing riot. LÄS MER

 2. 2. APPLYING GAMIFICATION ELEMENTS TO AN ONLINE CASINO PLATFORM

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pavlos Karageorgiadis; [2022]
  Nyckelord :Gamification; iGaming; online casino; Social Network; Octalysis Framework; Gamification; iGaming; online kasinon; Sociala Nätverk; Octalysis Framework;

  Sammanfattning : Gamification is one of the most effective ways of creating and keeping high engagement among people. It is a deep exploration into what makes a game fun and how to apply those fun and engaging elements in real-life productive activities. LÄS MER

 3. 3. Player consumption psychology : Constructing user profiles for game developers

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Xinyi Xiong; [2022]
  Nyckelord :User profiling; Game User Experience; Consumer behaviour; Free-to-play game;

  Sammanfattning : Free-to-play gamers' spending habits are crucial for game developers to generate revenue in games. The unique thing about free-to-play business model games is that players don't have to pay to play the game, but need to make in-game purchases if they want a better gaming experience. LÄS MER

 4. 4. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan Internet Gaming Disorder och psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Gyllsten; Ibrahim Hadj Ahmed; [2022]
  Nyckelord :internet gaming disorder; gaming addiction; gaming disorder; gaming problem; mental illness; internet gaming disorder; spelberoende; spelstörning; problemspelande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Dataspelande är ett stort intresse världen över som växer allt mer. Alltmer som samhället blir mer digitaliserat ökar också spelanvändningen. Alltmer som spel utvecklas och kommer ut på marknaden ökar också spelberoende Internet Gaming Disorder. LÄS MER