Sökning: "card text"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden card text.

 1. 1. The “Magic Gathering” of Comprehension Devices : A diachronic systemic functional linguistics analysis of MTG game card texts

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Isabella Schiller; [2024]
  Nyckelord :Systemic Functional Linguistics; Magic: The Gathering; keywords; card text; action; process; mood; transitivity; comprehension;

  Sammanfattning : This study investigates the diachronic shift of revised card texts in the tabletop collectible card game ‘Magic: The Gathering’.  The lexicogrammatical patterns found are compared to theories on comprehension and learning, and to the development of the game. LÄS MER

 2. 2. "samtalskort kan användas överallt" - Socionomers beskrivning av samtalskort i socialt arbete med barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nils Dahlvig; Sakarias Adlouni; [2024]
  Nyckelord :conversation cards; Children; Social work; Communication; Conversations with children; Dialogue cards; Social Sciences;

  Sammanfattning : Conversations with children have always been relevant in social work. Conversation cards are decks of cards that can represent many different things, and they are a help to the child and social worker in their communication. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation inom kortspel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ella Ek; Markus Koffman; [2023]
  Nyckelord :Communication; Cardgame; UNO; Voice-chat; Text-chat; Emotes; Experiment; Interviews; Social interaction; Game development; Kommunikation; Kortspel; UNO; Röstchatt; Textchatt; Emotes; Experiment; Intervjuer; Social interaktion; Spelutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur olika kommunikationsmedel påverkar kortspelare, och vilken kommunikationsmetod som skulle vara mest gynnsam i olika situationer. Foruminlägg indikerar att bristen på kommunikationsmetoder i kortspel är ett problem, eftersom det begränsar social interaktion mellan spelare. LÄS MER

 4. 4. Design an emotionally positive experience via sentiment classification for social media recommendation systems : A case study in TikTok

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yawen Deng; [2023]
  Nyckelord :recommendation system; social application; sentiment classification; emotions; UX; rekommendationssystem; social tillämpning; känslolägesklassificering; känslor; UX;

  Sammanfattning : Recommendation system benefits social media by attracting users with the posts they prefer. The recommended posts, however, may not align with what users really need to browse, especially in terms of emotion. LÄS MER

 5. 5. Effectiveness of Online Anti-Phishing Delivery methods in raising Awareness among Internet Users.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Kamran Javed Hamdani; Muhammad Ijaz E Mustafa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Cyberattacks are constantly evolving and phishing activities have risen steeply in the last few years. As the number of online users is increasing so as the phishing attacks and scams are increasing too. LÄS MER