Sökning: "Stefan Lagerqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Lagerqvist.

 1. 1. Planteringar anpassade för stadsmiljö : med förslag på växter

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Jenny Bergkvist; [2011]
  Nyckelord :Perenner; rabatter; växtbädd; anläggning; skötsel; stadsmiljö; ståndort; Peter Gaunitz; Stefan Lagerqvist; Stefan Mattson; Maria Sundell-Isling;

  Sammanfattning : Staden, en miljö där människan över decennier har satt sina spår. De förändringar vi har tvingat på städerna har gjort att klimatet där kan variera kraftigt inom ett litet geografiskt område. Ofta finns det flera artificiella faktorer som t.ex. LÄS MER

 2. 2. Perenner i offentlig miljö : en samling exempel och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Karolina Nyberg; [2010]
  Nyckelord :perenner; offentliga planteringar; perennplantering; gestaltning; design; perennrabatter; refugplanteringar; Sävsjö; prärieplantering; ståndort; skötsel; anläggning; Malmö; Mona Holmberg; Ulf Strindberg; Stefan Lagerqvist; Peter Gaunitz; John Taylor; perennanvändning; användning;

  Sammanfattning : Abstract:Perennials in public areas have during the latest decades been more and more popular. This group of plants has become a more accepted komponent when creating pleasant public places, and people begin to see the functional aspects. LÄS MER