Sökning: "Sweetening agents"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sweetening agents.

 1. 1. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 2. 2. Sötningsmedel i kalla drycker : - En enkätstudie om vuxnas val av sötning samt faktorer som kan påverka valet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Zandra Hansson; [2015]
  Nyckelord :Sötade drycker; sötningsmedel; socker; kalla drycker;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Idag finns en stor marknad av sötade drycker och olika sötningsmedel används. Människor bombarderas av information via bland annat media och det råder en förvirring till sötningsmedel i samhället. LÄS MER