Sökning: "Lovisa Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Lovisa Larsson.

 1. 1. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 2. 2. Utsläppsrätter på svenska elmarknaden - En studie kring hur jämförbarheten påverkas av klassificering och värdering av utsläppsrätter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Larsson; Lovisa Aronsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Is it too late now to say sorry? : A descriptive research on how brands' responses towards sexism advertisements affect consumers' attitudes.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ellinor Larsson; Lovisa Ferngren; [2021]
  Nyckelord :Sexism advertising; Image repair strategy; denial; evasion of responsibility; reduction of offensives; corrective action; mortification; Attitudes; affect; behaviour; cognition;

  Sammanfattning : Background: Brands that decide to publish sexist advertisements can generate issues for the company, as well as the perception the consumer has of the brand can become negative. This as consumers form attitudes towards the brand’s delivered communication which influence the overall evaluation the consumer has towards the brand. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta som sjuksköterska i en hemmiljö med döden närvarande : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ashtar Baranou; Amanda Larsson; Lovisa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; home environment; pallaitive care; qualitative; Hemmiljö; kvalitativ; palliativ vård; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När inte längre behandling eller läkemedel finns som kan bota eller bromsa sjukdomen hos en person övergår vårdens fokus till symtomlindring, minskat lidande och livskvalitet. Så kallad palliativ vård.  Idag finns 40 miljoner människor världen över som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Konstruktioner av kön och ledarskap : En representationsanalys av en tv-serie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Larsson Lamprecht; [2021]
  Nyckelord :Representation; konstruktioner av kön; könsmärkning; könssegregation; könsmaktssystem; homosocialitet;

  Sammanfattning : This essay examines constructions of gender in organizations through cultural material. The Swedish TV show Top Dog is analysed through a representation analysis. The research questions are about how the TV show produces or re-produces constructions of gender through gender patterns. LÄS MER