Sökning: "multiple sclerosis"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden multiple sclerosis.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 2. 2. Att flyga med trasiga vingar : Kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel Skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marie Elisabeth Laache; Fredrika Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Multiple Sclerosis; women; experiences; Multipel Skleros; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ta min hand. Hur kan man med hjälp av produktdesign stödja nedsatt muskelstyrka i händerna för personer med MS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dumitrescu Daniil; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Multipel Skleros; Disability;

  Sammanfattning : Att inte kunna vara självständig i sitt eget hem och att ständigt behöva vara beroende av sambos, familjemedlemmar och personliga assistenter är en underliggande faktor för en försämrad livskvalité. Självständighet är ingen självklarhet för personer med Multipel Skleros (MS) på grund av deras funktionsnedsättningar som resulterar i funktionshinder i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Hållander; Therese Schrewelius; [2019]
  Nyckelord :Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence; Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. LÄS MER

 5. 5. ORSAKEN TILL SKILLNADER FÖR GODKÄNNANDET AV MEDICINSK CANNABIS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bahar Ahmed Rauf; [2019]
  Nyckelord :appetite stimulation in HIV AIDS; chemotherapy-induced nausea and vomiting; chronic pain; medical cannabis; multiple sclerosis; multiple sclerosis; Netherlands; Sweden; Turkey; Denmark;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av medicinsk cannabis har blivit ett diskuterat ämne både bland forskare, beslutsfattare, patienter och läkemedelsföretag. Merparten ser fortfarande cannabis mer än en medicinsk substans, men å andra sidan har antalet länder som legaliserad medicinsk cannabis ökat under de senaste åren. LÄS MER