Sökning: "multiple sclerosis"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden multiple sclerosis.

 1. 1. Svarstid vid konfrontationsbenämning för personer med multipel skleros och självupplevd anomi jämfört med en referensgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Benedetta Dei Campielisi; [2021-02-12]
  Nyckelord :OANB; multipel skleros; svarstid; benämningssvårighet; ordklass; OANB; multiple sclerosis; response time; naming difficulties; word class;

  Sammanfattning : In this study, differences in response time and number of correct responses in oral confrontation naming with the test An Object and Action Naming Battery were examined between 25 persons with multiple sclerosis who experienced anomia and 25 neurologically intact participants. The results showed significantly shorter response time and significantly more correct responses in the reference group. LÄS MER

 2. 2. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 3. 3. The art of making a comprehensive stability study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Roman Lord; [2020]
  Nyckelord :Biopharmaceuticals; mAbs; SEC; stability study design; technical analytical chemistry; teknisk analytisk kemi; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : There is a need for harmonisation of stability study designs of monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies (mAbs) are widely used in treatments for various diseases. Like all drugs, their quality must be verified through stability studies. LÄS MER

 4. 4. Östrogens signalering i hjärnans gliaceller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Iréne Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Estrogen; induce; astrocytes; glutamate; estrogen receptor; glial cells; oligodendrocytes; microglia cells; ischemic stroke; brain damage; multiple sclerosis; Östrogen; inducera; astrocyter; glutamat; östrogenreceptor; gliaceller; oligodendrocyter; microglia celler; ischemisk stroke; hjärnskada; multipel skleros;

  Sammanfattning : I hjärnan finns neuron och gliaceller. Förut trodde man att neuroner var dem enda som hade en viktig funktion i hjärnan men på senare tid har upptäckt att gliaceller har en större betydande roll än man tidigare trott. Gliaceller är ett samlingsnamn som innefattar bland annat microglia celler, oligodendrocyter och astrocyter. LÄS MER

 5. 5. Implementation and verification of a quantitative MRI method for creating and evaluating synthetic MR images

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Aleksander Blagoiev; [2020]
  Nyckelord :MRI; Quantitative MRI; Synthetic MRI;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to implement and quantitatively test a quantitative MRI (qMRI) method, from which synthetic MR images are created and also evaluated. The parameter maps of T1, T2*, and effective proton density (PD*) were tested with reference tubes containing different relaxation times, and concentrations of water (H2O) and heavy water (D2O). LÄS MER