Sökning: "Beverages"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Beverages.

 1. 1. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 2. 2. Punktskatt på sockerhaltiga drycker och dess inverkan på konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Beata Malmström; Alice Törnqvist; [2021-03-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies the relationship between consumption and the price level of sugary drinks, to examine whether an imposed excise tax on soft drinks will affect consumption behavior. By studying this relationship, an excise tax to reduce consumption to a recommended, healthy level has been calculated. LÄS MER

 3. 3. Egtvedflickans bärmölska : Om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Heed; [2021]
  Nyckelord :Boiling stones; nordic grog; Egtved; relational analogy; paramorphic model; ancient beer; ancient brewing techniques; mead; braggot; mixed fermented beverages; bronze age Denmark; south Scandinavia; Chaine Operatoire; Bronsålder; öl; mjöd; mölska; fermenterade blanddrycker; Egtved; Egtvedflickan; koksten; chaine operatoire; operationella kedjor; relationella analogier; paramorfisk modell; bärmölska; bryggprocesser; ölbryggning; fermentering;

  Sammanfattning : Egtvedflickans bärmölska – om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder. The Braggot of the Egtved Girl- the brewing process of Early Bronze Age mixed fermented beverages in South Scandinavia. LÄS MER

 4. 4. Influencers, barnarbete och en likeandepublik : En kvantitativ enkätstudie om uppfattningen och inställningen bland svenskar gällandebetalda samarbeten på sociala medier där barn medverkar

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Axelsson; Karin Eriksson; Amadeus Jahnson; [2021]
  Nyckelord :Sponsored collaborations; social media; children; influencers; generations; Betalda samarbeten; sociala medier; barn; influencer; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur svenskar ser på att barnmedverkar i betalda samarbeten på sociala medier, där influencers får betalt av företag för attmarknadsföra produkter tillsammans med sina barn. Det är en kvantitativ undersökning somgenomfördes med enkäter som skickades ut till grupper utifrån generation, kön ochfamiljesituation. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av butiksatmosfärer med materiella och immateriella faktorer i fokus : En fallstudie av Porsche Center i Segeltorp och i Malmö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Celine Lindberg; Filippa Forsstedt; [2021]
  Nyckelord :Porsche; sensory strategies; sensory experiences; sensory marketing; brand image; customer experiences; perception; senses; retail atmospherics; retail environments; consumer behavior.; Porsche; sinnesstrategier; sinnesupplevelser; sinnesmarknadsföring; varumärkesimage; kundupplevelser; perception; sinnen; detaljhandelsatmosfär; detaljhandelsmiljöer; konsumentbeteende.;

  Sammanfattning : The aim of the bachelor’s thesis is to examine whether the atmospheric experience differs between two different stores within the same brand, depending on tangible and intangible elements. The authors have focused on how certain selected elements have been implemented in the store environments, to identify whether these can steer the atmospheric experience in different directions. LÄS MER