Sökning: "Linda Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Linda Jakobsson.

 1. 1. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 2. 2. Barns styrning i den vuxenfria leken : Strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Jakobsson; Nicolas Carrasco Moya; [2019]
  Nyckelord :Vuxenfria leken; strategier; inkludering; exkludering; tillträdesstrategier; skyddande av interaktiva utrymmen; normer; tolkande reproduktion; etnografisk observation och barns kamratkultur.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. Metoden som användes i studien var etnografiska observationer med fokus på situationer då barnen engagerade sig i vuxenfria lekar. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadspersonalens perspektiv på aktivitetsmöjligheter för personer med demenssjukdom inom särskilt boende - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Jakobsson; Caritha Grip; [2019]
  Nyckelord :Activities; Dementia; Nursing stuff; Welbeing.; Aktiviteter; Demens; Omvårdnadspersonal; Välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det cirka 130 000 – 150 000 personer som lever med en demenssjukdom. Demenssjukdomen påverkar personens kognitiva förmågor som påverkar det vardagliga livet. LÄS MER

 4. 4. How the Competencies of a Project Manager are Valued : A Case Study of a Swedish Energy Company

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Ferm; Malin Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Human Resource Management; Competencies;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine howthe intellectual, social/emotional and managerial competencies of a project managers are valued by the line manager and project manager to provide a framework for categorizing the competencies which can be used for HR purposes. Previous research has developed a framework of 15 competencies connected to intellectual, emotional and managerial intelligence. LÄS MER

 5. 5. Förvärvsarbetares målsättningar och motivation till motion - En undersökning ur ett självbestämmande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alexandra Ahnger; Linda Frisk; Matilda Jakobsson Blom; [2016-08-16]
  Nyckelord :Behovstillfredsställelse; fysisk aktivitet; motion; motivation; målsättning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet och motion är något som studier har visat gynnar människans fysiska och mentala hälsa. Människan behöver aktivera sig fysiskt för att må bra, men ofta saknas motivationen och motionen uteblir. LÄS MER