Sökning: "Ted Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ted Svensk.

 1. 1. Svenska Hedgefonders Avkastning : En kvantitativ studie om svenska hedgefonders stil, risk och prestation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Naod Andemariam; André Netzén Örn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hedgefonder är ett investeringsalternativ som blir allt mer lättillgängligt för den genomsnittliga investeraren. Som ett resultat av detta har nyinvesteringar i hedgefonder ökat avsevärt fram tills idag både bland institutionella och privata sparare. LÄS MER

 2. 2. Fisk som outnyttjad resurs : - en undersökning av svensk konsumtion och gastronomi ställt i relation till japansk sjömatskultur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Ted Hallberg; Zakarias Åhlén; [2017]
  Nyckelord :Fisk; konsumtion; svinn; Sverige; Japan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samstämmighet eller kommunikationsmiss? : en studie av svensk militär anpassning kring millennieskiftet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Kullbrandt Tolestam Ted; [2016]
  Nyckelord :taktikanpassning; militär anpassning; MSR; AR Taktik; military adaptation;

  Sammanfattning : During the period 1990–2013 the Swedish Armed Forces made a number of organisational and material changes. This raises the question of whether these changes also led to tactical adaptations, and if so, if there is a correlation between those adopted in higher and lower levels of field manuals. LÄS MER

 4. 4. Designing Traceability - The Effects On Production Personnel : A Case Study of a Swedish Steel Manufacturer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Nilsson; Ted Olandersson; [2016]
  Nyckelord :Traceability; Continuous Improvement; Improvement Work; Steel Manufacturing; Manufacturing; Industry 4.0; Smart Factory; Employee Involvement; Employee Resistance;

  Sammanfattning : This study sets out to investigate the connection between digitally achieved traceability and the production personnel's view of traceability. The results presents a number of factors to consider when designing traceability solutions in a manufacturing setting. LÄS MER

 5. 5. Vattenfotavtryck för olika proteinkällor : En jämförelsestudie av animaliska och vegetabiliska vattenfotavtryck

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Ted Forslund; Sandra Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår konsumtion av vatten står i nära relation till vad vi äter. Virtuellt vatten är den mängd vatten som använts för att skapa en vara eller en tjänst. För att beräkna den påverkan som processens alla ingående delar ger ur vattensynpunkt används metoden Water Footprint, vattenfotavtryck. LÄS MER