Sökning: "Threatened species"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Threatened species.

 1. 1. MOSIPPA (Pulsatilla vernalis) Att föröka en hotad art ex-situ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Norrman; [2020-09-16]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Ex situ; In situ; Propagation; Horticulture; Nature Conservation; Garden Conservation; Biodiversity; Threatened species;

  Sammanfattning : The purpose of my research has been to collect and report the propagation method around the threatened species Spring pasque flower (Pulsatilla vernalis), and to form a template for what a propagation manual could look like. The material was collected at the Gothenburg Botanical Garden and at Remmene shooting range in Vårgårda. LÄS MER

 2. 2. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 3. 3. Implementeringsarbetet av Grön infrastruktur i Sverige : En policyanalys om integrering av urbana ekosystemtjänster samt värdet av adaptiv planering i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Hanne Svantesson; Stina Wikström; [2020]
  Nyckelord :Biodiversity; Green spaces; Blue spaces; Social-ecological systems; Sustainable city development; Biologisk mångfald; Gröna ytor; Blå ytor; Hållbar stadsutveckling; Social-ekologiska system;

  Sammanfattning : Urbanisation is a global trend and in the year 2050 a big part of the world's population is expected to be living in urban areas. With this demographic change comes challenges. Biodiversity is the foundation for ecosystems to create services that human welfare depends on. LÄS MER

 4. 4. Vegetationsförändringar på Hökensås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Svantesson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandtallskogar är en av Sveriges mest hotade naturtyper. Utmärkande för sandtallskog är att det är en torr, näringsfattig och ljusöppen miljö. I dessa skogar finns en rik artmångfald som hotas av bland annat exploateringar, igenväxning och brist på ekologiska störningar som till exempel brand och bete. LÄS MER

 5. 5. Exploring the mechanics of power in Swedish forest management : narratives by self-proclaimed critics’ and their understanding of the power dynamics transforming the Swedish forest landscape

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Whitman; [2020]
  Nyckelord :power; power relations; forest; forest industry; environmental goals; narratives; values;

  Sammanfattning : The Swedish forest landscape is being transformed as more natural forests are replaced by production ones, increasing the number of threatened species. As a result, Sweden will neither fulfil its national nor its international environmental goals connected to the forest. LÄS MER