Sökning: "Tim Vincze"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Vincze.

  1. 1. Blockchain Smart Contracts, the new rebar in the construction industry?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Viktor Björklund; Tim Vincze; [2019-07-02]
    Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Construction industry; Concrete industry; Supply chain management; Supply chain financing;

    Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER