Sökning: "Träffsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Träffsäkerhet.

 1. 1. Automatic Sleep Scoring Using Keras

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Klara Rehn; Lovisa Colérus; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sleep scoring is a diagnosis tool used for medical research. Using electroencefalography (EEG) a researcher observes the electrical activity in the brain and classifies the EEG into different stages. LÄS MER

 2. 2. Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Aleksandar Jovanovic; Cong Vu; [2018]
  Nyckelord :Data logger DL141E; signal processing; ramp; pulse; software triggering criterias; pre-samples; Lebesgue sampling; send on delta; Dataloggern DL141E; signalbehandling; ramp; puls; mjukvarumässiga triggningskriterier; försampel; Lebesgue sampling; send on delta;

  Sammanfattning : Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. LÄS MER

 3. 3. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 4. 4. Predicting Tropical Thunderstorm Trajectories Using LSTM

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Nordin Stensö; [2018]
  Nyckelord :LSTM; thunderstorms; machine learning; nowcasting; LSTM; åskstormar; maskininlärning; nowcasting;

  Sammanfattning : Thunderstorms are both dangerous as well as important rain-bearing structures for large parts of the world. The prediction of thunderstorm trajectories is however difficult, especially in tropical regions. This is largely due to their smaller size and shorter lifespan. LÄS MER

 5. 5. Software for Analyzing User Experiences in Virtual Reality using Eye Tracking

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Iacobi; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Eye Tracking; User Experience; Unity; Software Development.; Virtual Reality; Ögonspårning; Användarupplevelse; Unity; Mjukvaruutveckling.;

  Sammanfattning : As a result of improved hardware, Virtual Reality (VR) has made a return to the digital entertainment market. The tools to create VR applications are now readily available and numerous developers are attempting to create engaging experiences. LÄS MER