Sökning: "Träffsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet Träffsäkerhet.

 1. 1. Uppfattningen av aggression hos virtuella 3D karaktärer : En undersökning om skillnaden mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Lindblom; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; kroppsspråk; känslouttryck; animation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks skillnaden mellan män och kvinnor i huruvida de uppfattar kroppsspråk då det appliceras på en avskalad virtuell karaktär. Utifrån tidigare forskning om kroppsspråk och känslouttryck skapades fyra animationer föreställande gångcykler samt knackningar som visualiserade två olika känslor: glädje samt ilska. LÄS MER

 2. 2. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 3. 3. ParCam : Applikation till Android för tolkning av parkeringsskyltar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tomas Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Message queue; log files; RabbitMQ; MongoDB; Python; Meddelandekö; loggfiler; RabbitMQ; MongoDB; Python;

  Sammanfattning : It is not always that easy to accurately interpret a parking signs The driver is expected to keep track of what every road sign, direction, prohibition, and amendment means, both by themselves and in combination with each others In addition, the driver must also keep track of the time, date, if there is a holiday, week number, etcs This can make the driver unsure of the rules, or interpret the rules incorrectly, which can lead to hefty fnes or even a towed vehicles By developing a mobile application that can analyze a photograph of a parking sign and quickly give the driver the verdict, the interpretation process can be made easys The purpose of this study has been to examine available technology within image and text analysis and then develop a prototype of an Android application that can interpret a photograph of a parking sign and quickly give the correct verdict, with the help of said technologys The constructed prototype will be evaluated partly by user tests to evaluate the application’s usability, and partly by functionality tests to evaluate the accuracy of the analysis processs Based on the results from the tests, a conclusion was drawn that the application gave a very informative and clear verdict, which was correct most of the time, but ran into problems with certain signs and under more demanding environmental circumstancess The tests also showed that the interface was perceived as easy to understand and use, though less interaction needed from the user was desireds There is a great potential for future development of ParCam, where the focus will be on increasing the automation of the processs .. LÄS MER

 4. 4. Loss Given Default Estimation with Machine Learning Ensemble Methods

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elina Velka; [2020]
  Nyckelord :Loss Given Default; Non-Performing Loans; Internal Ratings Based Approach; Machine Learning; Decision Tree; Random Forest; Boosted Method; Förlust vid fallissemang; Icke-presterande lån; Intern riskklassificeringsmetod; Maskininlärning; Decision Tree; Random Forest; Boosted Metod;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the performance of three machine learning methods in prediction of the Loss Given Default (LGD). LGD can be seen as the opposite of the recovery rate, i.e. the ratio of an outstanding loan that the loan issuer would not be able to recover in case the customer would default. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johannes Roos; Sven Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Klustring; DBSCAN; clustering;

  Sammanfattning : Antalet cyklister i Sverige väntas öka under kommande år, men trots stora insatser för trafiksäkerheten minskar inte antalet allvarliga cykelolyckor i samma takt som bilolyckor. Denna studie har tittat på cykelhjälm-tillverkaren Hövdings data som samlats in från deras kunder. LÄS MER