Sökning: "Träffsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet Träffsäkerhet.

 1. 1. A Comparison of Different Machine Learning Models for Cardiovascular Disease Detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aleksander Mitic; Oskar Nehlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death worldwide and the majority of the deaths occur in low to middle income countries. This makes the prevention of CVDs an accute problem to study and much research has been done already. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärningsmetoder för klassificering av G-proteinkopplade receptorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Marcus Hägglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : G-proteinkopplade receptorer utgör ett av de största ämnesområderna inom läkemedelsindustrin då approximativt en tredjedel av dagens mediciner binder till dessa. Målet med detta projekt är att använda olika maskininlärningsalgoritmer för att se hur väl de kan klassifiera dessa receptorer i olika tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Maskininlärning: avvikelseklassificering på sekventiell sensordata. En jämförelse och utvärdering av algoritmer för att klassificera avvikelser i en miljövänlig IoT produkt med sekventiell sensordata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Heidfors; Elias Moltedo; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; Supervised learning; Classifying algorithms; Classifiers; Random Forest; Naïve bayes; Support vector machine; Sensor data; Sequential data;

  Sammanfattning : Ett företag har tagit fram en miljövänlig IoT produkt med sekventiell sensordata och vill genom maskininlärning kunna klassificera avvikelser i sensordatan. Det har genom åren utvecklats ett flertal väl fungerande algoritmer för klassificering men det finns emellertid ingen algoritm som fungerar bäst för alla olika problem. LÄS MER

 4. 4. Compilation and evaluation of validations of computer codes for spent nuclear fuel – a review

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Staffan Fors; [2019]
  Nyckelord :Nuclear fuel; Kärnbränsle; Slutförvar; Fissionsprodukter; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This report describes a systematic review regarding validations of calculations by measurements of isotopic compositions, or decay heat, on spent nuclear fuel, SNF. 15 relevant or otherwise interesting studies, were found. Two reports were chosen among the found studies and analyzed. LÄS MER

 5. 5. Finding case through personal names in parallel texts

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Gustav Finnveden; [2019]
  Nyckelord :Case; Personal names; Parallel texts; Information entropy; Bible corpus; Indirect measurement; Kasus; Personnamn; Parallella texter; Informationsentropi; Bibelkorpus; Indirekta mått;

  Sammanfattning : The aim of this study is to evaluate whether the ‘richness’ of the marking on personal names is an adequate indirect measure of a language’s case usage. The method uses parallel texts to identify, and group by lemma, names in over a thousand languages. LÄS MER