Sökning: "Trilogue"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Trilogue.

  1. 1. Den rättsliga betydelsen av triloger i EU:s lagstiftningsprocess : en studie i den institutionella unionsrätten och aktuella händelseutvecklingar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Karl Hammarlund; [2016]
    Nyckelord :Trilogue; ordinary legislative procedure; interinstitutional agreements; efficiency; transparency; better lawmaking; Trilogue; procédure législative ordinaire; accords interinstitutionnels; effectivité; transparence; mieux légiférer; Trilog; trepartsmöte; ordinarie lagstiftningsförfarande; interinstitutionella avtal; effektivitet; öppenhet; bättre lagstiftning;

    Sammanfattning : Triloger har utvecklats till att idag utgöra en viktig del av Europeiska unionens ordinarie lagstiftningsförfarande. Dessa informella förhandlingsmöten mellan unionslagstiftarna, med deltagande av kommissionen, har förändrat den praktiska tillämpningen av fördragens bestämmelser om lagstiftningsförfarandet fastän de inte omnämns i fördragen. LÄS MER