Sökning: "Ultrasonic cleaning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Ultrasonic cleaning.

 1. 1. Characterization of surface defects caused by ultrasonic cleaning of aluminium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Emanuel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Ultrasonic cleaning; surface cleaning; metal; aluminium; 7050; 2050; defects; surface defects; Energy Dispersive Spectroscopy; Scanning Electron Microscopy; Vertical Scanning Interferometry;

  Sammanfattning : This master thesis studies the behaviour of two aluminium alloys in ultrasonic cleaning at two different intensities, as well as the effect of a cleaning solution, Formula 815 GD-NF on the same surface have been studied with respect to surface roughness and material composition. Methods like Light Optical Microscopy (LOM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and 3D topography using white light interferometry (VSI) was used to study the surface and material composition. LÄS MER

 2. 2. PlaCo : The plastic collecting robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Annie Persson; Johanna Bergsten; [2021]
  Nyckelord :Arduino; IR-sensor; marine debris; mechatronics; microplastics; ultrasonic sensor; Arduino; IR-sensor; marin nedskräpning; mekatronik; mikroplaster; ultraljudssensor;

  Sammanfattning : The oceans are an essential global resource for all living organisms but especially for us humans. However, year after year we continue to neglect proper recycling of our waste, resulting in litter ending up in our oceans. The majority of said litter comes from single use plastic items. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av speciell tvättutrustning med avseende på renhetsgrad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jotham Langmo; [2021]
  Nyckelord :Special Washing Equipment; Washing Equipment; Washing; Hydrocarbon; Hydrocarbon Solvent Cleaning; Dürr; Eco Clean; Dürr Eco Compact 80c; Verification; Validation; Cleanliness; Surface Cleanliness; Surface; Clean; Solvent; Ultrasonic Washing; Ultrasonic; Vacuum Clean; Vacuum.; Speciell Tvättutrustning; Tvättutrustning; Tvättning; Hydrocarbon; Hydrocarbon Solvent Cleaning; Dürr; Eco Clean; Dürr Eco Compact 80c; Verifiering; Validiering; Verification; Washing Equipment; Renhetsgrad; Ytrenhet; Surface; Clean; Lösningsmedel; Ultraljudstvätt; Ultraljud; Vakuum Renjörning; Vakuum.;

  Sammanfattning : Inom medicin och kärnkraft ställs höga krav på olika komponenters renhetsgrad. Vid tillverkning av precisionskomponenter inom medicin och kärnkraftsteknik så används skärvätska för att kyla och smörja godset. Skärvätskan behöver tvättas bort innan komponenterna skickas till kunderna. LÄS MER

 4. 4. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Sammanfattning : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. LÄS MER

 5. 5. Vatten- och kemikaliebesparande åtgärder samt reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin : En studie av sköljvattenflödet på Calamo AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vacuum evaporator; sparse rinsing technique; countercurrent rinsing; wet chemical precipitation system; electropolishing; pickling; Vakuumindunstare; sparsköljsteknik; motströmssköljning; våtkemisk fällningsanläggning; elektropolering; betning;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts på Calamo AB som arbetar med elektropolering och betning av rostfritt stål. Efter ytbehandlingssteget krävs sköljning av godset för att avlägsna kemikalierester vilket medför att stora mängder surt sköljvatten uppstår. Idag används våtkemisk fällningsanläggning för att rena sköljvattnet. LÄS MER