Sökning: "Varierande klimatförhållanden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Varierande klimatförhållanden.

 1. 1. Vegetationens inverkan på det urbana klimatet : en studie om trädens effekt på en gatukanjonen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Saarela; [2016]
  Nyckelord :urbant lokalklimat; värmeö; klimatanpassning; mikroklimat; albedo; urban grönstruktur; evapotranspiration; termisk komfort;

  Sammanfattning : Fysisk planering i Sverige har sedan länge inneburit att anpassa våra städer för ett kallt klimat. De pågående klimatförändringarna kommer dock kräva att den fysiska planeringen även omfattas av en anpassning för ett varmt sommarhalvårsklimat, där förekomsten av extrema väderhändelser kan komma att öka. LÄS MER

 2. 2. Palynology of Oligocene to middle Miocene sediments from ODP leg 159, site 959 offshore Ivory Coast, equatorial West Africa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Elin Hult; [2009]
  Nyckelord :Palynomorphs; Oligocene; Miocene; ODP leg 159 site 959; Ivory Coast; palaeoenvironment; climate; Palynomorfer; Oligocen; Miocen; Elfenbenskusten; palaeomiljö; klimat; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Oligocen och Miocen karaktäriseras av flera klimatoscillationer som följer de primära Milankovitchcyklerna men varierar i magnitud. Dinoflagellater är känsliga miljöindikatorer såväl som biostratigrafimarkörer, men deras användning som det föregående har i huvudsak varit begränsat till högre latituder. LÄS MER