Sökning: "Victor Pihl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victor Pihl.

 1. 1. Kommunal revision - Den förtroendevalda revisorns syn på rollen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Larsson; Victor Pihl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMMANFATTNING Datum:                            2021/06/01 Nivå:                                Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:                      Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens                                              Högskola Författare:                       Joakim Larsson               Victor Pihl                                         66/07/12                        90/09/27 Titel:                                 Kommunal revision -  Den förtroendevaldas syn på rollen                                                        Handledare:                      Esbjörn Segelod Nyckelord:                        Kommunal revision, förtroendevalda revisorer, roll,                                                       oberoende och instutionell teori       Syfte:                                Uppsatsen syftar till att undersöka samt analysera hur                                                   förtroendevalda kommunala revisorer själva tolkar sin roll                                             och därigenom bidra till ökad kunskap om den kommunala                                           revisionen. Frågeställning:                 -Hur ser den förtroendevalda komunala revisorn på                                                       sitt uppdrag ur ett formellt och informellt perspektiv? Metod:                              Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom                                               fyra intervjuer med förtroendevalda revisorer i olika                                                     närliggande och jämnstora mellansvenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. Allokering och prissättning - Sambandet vid börsintroduktioner på den skandinaviska finansmarknader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Pihl; Aleksandar Stojanovski; [2015-07-07]
  Nyckelord :underprissättning; allokering; börsnoteringar; bokbyggande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är tvåfaldig. Vårt sekundära syfte är att informera läsaren om börsnoteringsprocessen genom att bidra med betydande teoretisk information. LÄS MER

 3. 3. Tillstyrka eller avstyrka

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Victor Pihl; Niklas Gustavsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Anmärkning; avstyrkan; kommunal revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER