Sökning: "Ronja Rövardotter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ronja Rövardotter.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. Language in Ronja, the robber’s daughter: Adapting the characters for anime

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Jahnesta Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :role language; character language; japanese linguistics; Ronja rövardotter; Astrid Lindgren; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on the characters of Ronja, the robber’s daughter and how they have been interpreted in Studio Ghibli’s anime version. It focuses on characterization from the perspective of role language and character language and how they reinforce the themes and characters of Ronja. LÄS MER

 3. 3. Astrids mammor -En komparativ analys av tre mammor ur tre olika verk av Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Emil i Lönneberga; Madicken; Ronja rövardotter; mammor; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför tre klassiska verk av Astrid Lindgren. Emil i Lönneberga (1963) handlar om en busig liten pojke, som bor på en bondgård, och hans till antalet många hyss. Madicken (1960) handlar om en flicka, boendes i ett överklasshem med tjänstefolk, som också är flitig på att hitta på olika hyss. LÄS MER

 4. 4. Ingen äger skogen : Människa och natur i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Ronja Rövardotter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2018]
  Nyckelord :Nature; Human; Ecocriticism; Astrid Lindgren; Ronja Rövardotter; Bröderna Lejonhjärta; Children’s literature; Jane Bennett; Anthropocentrism; Ecocentrism; Natur; Människa; Ekokritik; Astrid Lindgren; Ronja Rövardotter; Bröderna Lejonhjärta; Barnlitteratur; Jane Bennett; Antropocentrism; Ekocentrism;

  Sammanfattning : This essay aim to explore how human and nature is presented in Bröderna Lejonhjärta and Ronja Rövardotter, by Astrid Lindgren. It also tries to answer the question how the relationship between the two is shaped; can any hierarchic structures be exposed in the relationship, and how do these, in that case, appear? The essay also problematize words and concepts along the way, such as nature, anthropocentrism and ecocentrism. LÄS MER

 5. 5. Från Ronja Rövardotter till Hundraåringen : Kartläggning av hur specialeffekter och visuella effekter används inom svensk filmbransch idag och vad branschens inställning till det är

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Sara Gustavsson; Jonas Helmersson; [2015]
  Nyckelord :Film; film production; effects; digital effects; cgi; vfx; sfx; fx; analogue effects; special effects; visual effects; practical effects; physical effects; effect movie; film worker; producer; film producer; financier; funder; Film; filmproduktion; effekter; digitala effekter; cgi; vfx; sfx; fx; analoga effekter; specialeffekter; visuella effekter; praktiska effekter; fysiska effekter; effektfilm; filmarbetare; producent; filmproducent; finansiär;

  Sammanfattning : "Technology has been a key element in the changing creative possibilities available to filmmakers, but deep down the questions of staging, point of view, pace, suspense, time and psychology faced by filmmakers as they walk onto the set in the morning have remained remarkably consistent". Cousins, 2004, s13. LÄS MER