Sökning: "Cognitive functions"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden Cognitive functions.

 1. 1. Akuta förbättringar på distinkta kognitiva förmågor av extra fysisk aktivitet i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Larson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Earlier studies have shown that physical activity has positive impact on the brain. Concentration, selective attention and working memory are only a few of the cognitive functions which according too previous researches benefits from cardiovascular training. LÄS MER

 2. 2. ”There is no why” : A Psychoanalytic Approach to Trauma and Delusion in Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Kall; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Delusion; Psychoanalysis; War; Psychological Mechanisms; Time-Travel; Aliens;

  Sammanfattning : Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut provides a profound discussion on how the many traumas of war affect the human psyche. The novel’s protagonist, Billy Pilgrim, is a direct witness of many horrific events in World War II, which causes certain life-changing symptoms later in his life. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos personer med övervikt och obstruktiv sömnapné – en sambandsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Robin Larsson; Christian Skålberg; [2020]
  Nyckelord :Obstructive sleep apnea; cognitive function; physical activity; short-term memory.; Obstruktiv sömnapné; kognitiv funktion; fysisk aktivitet; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. LÄS MER

 4. 4. Effekten av Fysisk Utmattning på Kognitiva Processer med Fokus på Idrott och Motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tim Hansson; Hampus Jörmalm; [2020]
  Nyckelord :Attention; cognition; executive functions; physical fatigue; working memory; Arbetsminne; exekutiva funktioner; fysisk utmattning; kognition; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Huvudsakliga syftet i studien var att undersöka effekten av fysisk utmattning på tre kognitiva processer (uppmärksamhet, exekutiva funktioner samt arbetsminne). Studien utfördes genom ett experiment, där 24 deltagare (ålder 18 till 53), vid två tillfällen utförde kognitiva test (Trail Making A och B, Stroop testet samt Digit Span fram och bakåt), ett tillfälle i utvilat tillstånd och ett i utmattat tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Effekter av kortvarig fysisk aktivitet på kognitiva förmågor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lundgren Emil; Therese Toivanen Persson; [2019]
  Nyckelord :acute exercise; cognitive shifting; episodic memory; perceptual speed; kortvarig fysisk aktivitet; kognitiv skiftning; episodiskt minne; mentalt tempo;

  Sammanfattning : Quick work out sessions has been shown to improve students’ academic performance. Furthermore, certain cognitive functions have also been shown to improve academic performance. LÄS MER