Sökning: "transmedialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet transmedialitet.

 1. 1. Spel, transmedialitet och bibliotek : Fallet Dynamo Game

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Ljungkvist; [2018]
  Nyckelord :Tv-Spel; Spel; Transmedia; Multimodal läsning; Dynamo Game; Ungdomar;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to study Gothenburg’s main public library’s youth department, Dynamo with a certain focus on one of the two departments called Dynamo Game. This with regard to conducting a case study with an aim to partly identify work methods concerning the public library and videogames but also on the other hand study the potential connection between videogames as a medium and reading-literacy for this specific case. LÄS MER

 2. 2. #WILLIAMMÅSVARE En mottagarorienterad studie om transmedialt berättande i TV-serien Skam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Bengtsson; Rebecka Källquist; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete:15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå:GrundnivåTermin/år:Vt/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:48Antal ord:19 603Nyckelord:Mediekonvergens, transmedialt berättande, Skam, TV-serier, webb-TV, demassification, Instagram, ungdomar, community, gemenskap, TV-tablå, linjär TVSyfte:Syftet med studien är att undersöka hur tittare tar del av och upplever Skams TV-format.Teori:Mediekonvergens, transmedialt berättande, intrakompositionell transmedialitet, uses and gratifications, asynchroneity, demassification, instrumentell och ritualiserad medieanvändning. LÄS MER

 3. 3. Lev med SKAM : En kvalitativ studie om hur transmedialitet kan minimera gränsen mellan fiktion och verklighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Nathalie Ekman; [2017]
  Nyckelord :transmedia storytelling; hyperreality; parasocial relations; emotional realism; SKAM; fans; transmedialt berättande; transmedialitet; hyperrealitet; parasociala relationer; emotionell realism; Skam; fans; publik; Jenkins;

  Sammanfattning : SKAM (”Shame”) is a Norwegian WebTV-series which portrays several youths during their time in high school. Each season addresses a new main character whom treats or is subjected to the feeling of shame. The WebTV-series is unique in its way of not being shown on the traditional television. LÄS MER

 4. 4. Transmedialt berättande i Marble Hornets : Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Leon Johansson; [2016]
  Nyckelord :transmedia; alternate reality gaming; berättande; transmedialt berättande; interaktivitet; crossmedia;

  Sammanfattning : Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra. En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen. LÄS MER

 5. 5. Från rollspel till roman : En inblick i den intermediala dialogiken mellan Dungeons & Dragons och The Crystal Shard

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nikolai Butler Persson; [2015]
  Nyckelord :Intermediality; transmediality; Role-playing games; Role-play; Dungeons Dragons; The Crystal Shard; D D; Adaptation; Dialogic; Adaptation; playable media; Intermedialitet; transmedialitet; Rollspel; RPG; Dungeons Dragons; D D; The Crystal Shard; Dialogik; Adaption; Adaptionsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER