Sökning: "Vladimir Majdandzic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vladimir Majdandzic.

  1. 1. Fotboll, ett lärande för livet, eller?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Sebastian Bengtsson; Rafael Diaz; Vladimir Majdandzic; [2023-10-26]
    Nyckelord :Fritidshem; Fotboll; Diskurs; Kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att definiera vilka diskurser som framträder i lärare i fritidshemmets utsagor om fotbollsspelande på fritidshem och att identifiera diskursiva mönster i deras språkliga uttryck. Genom vår studie hoppas vi bidra med antingen nya eller lite mer fördjupade kunskaper om hur lärare i fritidshemmen talar om fotboll. LÄS MER