Sökning: "WAN"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet WAN.

 1. 1. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 2. 2. Ungrouping Income Distributions - The Italian Doxa Survey of 1948

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matteo Santi; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data Ungrouping; Quantitative Economic History; ; Inequality; Poverty;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Hur mycket kostar det ​egentligen ​att byta  gym?   En kvalitativ studie om byteskostnader inom gymbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aillie Wan; Alice Persson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Wan Hasso Adib; Dalia Hasso Adib; [2020-01-07]
  Nyckelord :SvA-lärare; nyanlända elever; förberedelseklass; studiehandledare;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. LÄS MER

 5. 5. Participatory Edutainment in Practice : A Case Study of Wan Smolbag, Vanuatu

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Laura Gibbons; [2020]
  Nyckelord :Edutainment; Entertainment-Education; Theatre for Development; Participation; Dialogue; Culture; Communication; Development; Pacific; Vanuatu;

  Sammanfattning : Entertainment-Education (EE), or ‘Edutainment’ as it has come to be known, is a prominent discipline and communicative practice, both in international and community development, and is utilised to address social issues and culturally specific norms, some of which may be taboo or harmful.  This research sets out to explore the application of edutainment, in particular Theatre for Development (TfD), through an examination of its practice in a Pacific context; namely, a case study of Wan Smolbag Theatre (WSB), a grassroots NGO based in Vanuatu. LÄS MER