Sökning: "allt går sönder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden allt går sönder.

 1. 1. Poly(p-terphenyl piperidinium) as anion exchange membranes. Synthesis and evaluation of properties

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hugo Selling; [2020]
  Nyckelord :Fuel cells; Alkaline exchange membrane fuel cells; Anion exchange membrane fuel cells; Polymer technology; Polymerteknologi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Alkaline exchange membrane fuel cells (AEMFC) is an interesting and attractive alternative to proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) due to the potential use of non-precious catalysts which can reduce the overall cost of the fuel cell. An important component of the AEMFC is the anion conducting membrane. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Peridynamics and Its Application in Harmonic-Structured Material Simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Theodor de Sousa; [2020]
  Nyckelord :peridynamics; peridigm; harmonic-structured materials; computational mechanics; fracture modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Materials are constantly sought to be improved in different manners. Two of the most common characteristics to improve are strength, and ductility. Historically, materials are modified homogeneously to achieve improvement, while the past century has also seen composite materials becoming standard-issue within various industries. LÄS MER

 3. 3. Metodik för utmattning av asfaltbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adi Hadzikadunic; Hussein Al-Sultani; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; Bitumen; Filler; Mastics; Rheology; Fatigue; Dynamic Shear Rheometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The durability of asphalt can be investigated with fatigue tests, which unfortunately are very laborious and costly. Therefore, they are not used as often as they should. At LTH in Lund, an alternative method is utilized using a dynamic shear rheometer, DSR, on asphalt’s mastic for fatigue properties testing. LÄS MER

 4. 4. Går maskinen sönder byter man ut delen. : En kvalitativ studie om bemanningsanställdas upplevelser av sin anställningsform.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Himberg; Rina Ålund; [2020]
  Nyckelord :prekariatet; bemanningsföretag; osäkra anställningar; existentialism; hermeneutik; globalisering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om bemanningsanställdas upplevelser av att arbeta inom bemanning. Detta fenomen är erhåller både sociologisk och samhällelig relevans arbete via bemanning blir allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Effektivt materialutnyttjande vid tillverkning av golvstommar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Linn Andersson; [2020]
  Nyckelord :use of materials; wood; pine; floor; knots; adhesive; materialutnyttjande; trä; tall; golv; kvistar; lim;

  Sammanfattning : I ett samhälle med allt större fokus på miljön och användning av förnybara resurser så har efterfrågan på trä som material ökat. En ökad efterfrågan på material kan i sin tur leda till att det kan bli svårt att få tag i material och då gäller det att företagen kan utnyttja sina resurser på bästa sätt och på det viset även kunna minska sina kostnader. LÄS MER