Sökning: "ansiktsperception"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ansiktsperception.

 1. 1. Att påverkas eller att icke påverkas : En studie kring integrationen av lukter och ansiktsperception

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Elin Holmin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tolkning av emotioner förmedlade genom ansiktsuttryck utgör en central funktion för olika sociala samspel. Äckel är en universell grundemotion och starkt negativ reaktion som syftar till att undvika kontakt med ämnen som kan vara skadliga för oss. Speciellt starka utlösare av emotionen äckel är bland annat kroppslukter. LÄS MER

 2. 2. Långsammare igenkänning av emotioner i ansiktsuttryck hos individer med utmattningssyndrom : En pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Tomas Löfdahl; Mattias Wretman; [2012]
  Nyckelord :Exhaustion Syndrome; Emotion Recognition; Facial Expressions; Social Cognition; Face Perception; Utmattningssyndrom; Emotionsigenkänning; Ansiktsuttryck; Social kognition; Ansiktsperception;

  Sammanfattning : Syftet med denna pilotstudie var att skapa hypoteser om och hur utmattningssyndrom påverkar förmågan att känna igen emotioner i ansiktsuttryck. En grupp patienter med utmattningssyndrom jämfördes med en matchad frisk kontrollgrupp (N=14). LÄS MER

 3. 3. Skönheten i betygsättarens öga : En undersökning av utseendets betydelse vid betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nils Andersson; [2010]
  Nyckelord :grading; assessement; appearence; attractiveness; face perception; social perception; grading; assessement; appearence; attractiveness; face perception; betygsättning; utseende; attraktivitet; ansiktsperception; social perception;

  Sammanfattning : This study examines the effects of a person's appearence on grading. 80 teachers in Swedish have assessed a text, illustrated with a picture of the supposed author. The pictures were varied by attractiveness, personality in looks, and gender. Furthermore, a text illustrated by a drawing and an unillustrated text were also used in the study. LÄS MER

 4. 4. Åldersbedömning av ansikten vid en stegvis ändrad informationsmängd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för psykologiHögskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Bengt Magnusson; [2009]
  Nyckelord :Åldersbedömning; åldersperception; åldersprocesser; ansiktsperception;

  Sammanfattning : Ett experiment genomfördes i avsikt att undersöka huruvida reducerande av detaljerad information i ansiktsbilder ökar det systematiska felet och minskar precisionen i åldersbedömningen. 20 ansiktsbilder visades dels i sitt ursprungliga utförande men också med reducerad information genomen stokastisk ersättning av bildelement med svarta sådana omfattade 30 och 60 procent av bildelementen för 60 personer mellan 14-67 års ålder av vilka 24 var kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Åldersbedömning av mäns ansikten : en jämförelse av precisionen för olika ansiktsområden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för psykologi

  Författare :Linda Langeborg; [2007]
  Nyckelord :åldersskattning; åldersbedömning; ansiktsperception;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilket av tre ansiktsområden och vilken av tre ålderskategorier som skattas med högst precision vid åldersbedömning av mäns ansikten. Studien syftade även till att jämföra precisionen för de olika ansiktsområdena med precisionen för hela ansikten. LÄS MER