Sökning: "innehållsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet innehållsmarknadsföring.

 1. 1. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 2. 2. Göteborg 2021 : Hur en jubileumssatsning kan attrahera besökare till en destination

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Julia Eldeblad; Ellen Löfquist; [2019]
  Nyckelord :Gothenburg 2021; anniversary initiative; destination development; marketing; tourism; Göteborg 2021; jubileumssatsning; destinationsutveckling; marknadsföring; turism;

  Sammanfattning : År 2021 fyller Göteborg 400 år som stad. På initiativ av Göteborgs kommun och Göteborg & Co firas detta med en stor jubileumssatsning som involverar ett stort antal projekt. Hela jubileumssatsningen startade år 2010 och sträcker sig fram till självaste jubileumsåret 2021. LÄS MER

 3. 3. Den lilla butikens användning av Instagram - att skapa tilltalande content

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellinor Berggren; Maja Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; innehållsmarknadsföring; content; Instagram; sociala medier; små butiker;

  Sammanfattning : Innehållsmarknadsföring är en metod för att nå ut med sitt varumärke och nå sina kunder med hjälp av innehåll av redaktionell ton. Tidigare studier har gjorts om hur innehållsmarknadsföring kan användas men få har fokuserat på hur små självständiga butiker kan använda sig av detta. LÄS MER

 4. 4. Vad kännetecknar en effektiv webbplats inom B2B-företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; web design; content marketing; B2B; webbdesign; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Att säga hur en B2B-webbsidas design ska utformas för att skapa effektivitet är svårt, men i detta arbete undersöks vilka riktlinjer som finns när det gäller vilket innehåll som kan göra en webbsida mer effektiv. Det finns många skillnader mellan B2C- och B2B-företag och en av dem är B2B-företagens strävan efter en stark och långvarig relation till sina kunder. LÄS MER

 5. 5. Opartisk artikel eller osynlig annons? : Om gränsdragningen mellan innehållsmarknadsföring och icke-kommersiella meddelanden i redaktionell text, samt om kravet på reklamidentifiering i det nya medielandskapet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Catrine Engström; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; redaktionell text; marknadsföringsrätt; yttrandefrihet; sociala medier; medielandskap; MFL; marknadsföringslagen; YGL; TF; textmarknadsföring; dold marknadsföring; KO; konsumentombudsmannen; RO; reklamombudsmannen; reklamidentifiering; annonsmarkering; sändarangivelse; konsumentskydd; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : När meddelanden som förmedlas till konsumenter är avsättningsfrämjande och har rent kommersiell karaktär anses de utgöra marknadsföring, och omfattas av reglerna i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Marknadsföring ska bl.a. LÄS MER