Sökning: "antika grekland"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden antika grekland.

 1. 1. Låt oss vidga vår horisont: Eurocentriskt perspektiv i läroböcker i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sima Nasizadeh; [2020]
  Nyckelord :multikulturell utbildning; eurocentriskt perspektiv i undervisning; läroboksanalys; Nature of Science NOS ;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en undersökning om huruvida läroböcker i biologi och naturkunskap presenterar en multikulturell naturvetenskaplig utbildning. Analysen gjordes enligt hermeneutisk tolkning av läroböckernas innehåll. Den är utförd med ett multikulturellt perspektiv kontra ett eurocentriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Alexander The Greek? : – An essay on Greek identity and the reconstruction of the past to fit the present

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jesper Millertson; [2018]
  Nyckelord :Macedonia Greece Identity Antiquity Discourse;

  Sammanfattning : Denna studie berör den nuvarande disputen om namnet “Makedonien” mellan Grekland och Republiken Makedonien. Grekisk identitet undersöks genom disputen och visas vara ett viktigt element för att förstå disputen. LÄS MER

 3. 3. Vietnamkrigets barbarer: En fallstudie av en politisk myt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Jacobsson Trönndal; [2018]
  Nyckelord :Politiska myter; Antika Grekland; Vietnamkriget; Avhumanisering; Legitima Krig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the American engagement in the Vietnam war. This war is as controversial to this date, as it was then. It still draws a broad audience to the discussion of the reasoning for the interference of the American government in the conflict between north and south Vietnam. LÄS MER

 4. 4. Odysseus irrfärd : Existentiella, psykologiska och religionshistoriska idéer i det homeriska eposet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jenny Ho; [2018]
  Nyckelord :Homeros; Odysseus; Odysséen; Achilleus; Iliaden; grekisk filosofi; grekiskt epos; antiken; antikenstudier; antika Grekland; transhistoriska frågor; nostos; identitet;

  Sammanfattning : This paper compares Odysseus and Achilles from an existential, psychological and religious perspectives in order to understand the Homeric characters and shed light on the importance of, particularly Odysseus, in our postmodern time. It starts by describing the Homeric field of research and the ideas about Odysseus that were common for the ancient Greek philosophers, and continues with the discussion of the topicality, value and advantage in studying the antiquity. LÄS MER

 5. 5. Hon är bara stark och självständig, men han är en hjälte! : Genusaspekter på antikens litteratur ur ett didaktiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rouaa Hammadi; [2017]
  Nyckelord :Läroböcker; Svenska; Antiken; Grekland; grekisk; genus; manligt; kvinnligt; författare; karaktärer.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka hur sex olika litteraturhistoriska läroböcker för gymnasieskolan gestaltar genus i grekisk antik litteratur. För att syftet ska uppnås har dessa läroböcker analyserats utifrån tre teman: urval, som svarar på vilken information läroböckerna ger, kopplat till författarskap, karaktärer och om antika Grekland; framställning, hur författare och karaktärer framställs ur ett genusteoretiskt perspektiv, och bilder, hur dessa kan kopplas ihop till genusproblematiken. LÄS MER