Sökning: "antikens grekland -sparta"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden antikens grekland -sparta.

 1. 1. Barnskrik i Hades? : Attityder till döda spädbarn i antika Grekland.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Sofie Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Mass grave; Agora; Athens; child burials; infanticide; Hekate; Demeter; infant-graves; infant; death; Hades; Kylindra; Messene; Eretria; Euboia; restless dead; demons; Greek vase-paintings; gravestelai; Ampharete; aoroi; amphidromia; massgrav; aten; athen; agora; infanticid; spädbarnsgrav; rastlösa döda; demoner; demoner grekland; grekiska demoner; grekiska vaser; barngravar;

  Sammanfattning : In Homer’s work Iliad, Achilles is harassed in the sleep by the ghost of his friend Patroclus who demands a burial by him to be able to find peace. From this we get an understanding of how important it was for the ancient Greeks that their dead were given a proper burial for the soul to enter Hades and be able to find peace. LÄS MER

 2. 2. Eutanasi i Nederländerna-etiska aspekter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Stella Carlberg; [2020]
  Nyckelord :Eutanasi; medicinsketik; livets slutskede; Nederländerna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi innebär avslutande av en patients liv, där handlingen utförs av en läkare, efter en uttrycklig förfrågan från patienten. Eutanasi och dödshjälp har varit ett kontroversiellt ämne sedan antikens Grekland. LÄS MER

 3. 3. Retorikkonsulter i arbete En intervjustudie om fem retorikkonsulters syn på coachning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pernilla Vingare; [2019-10-16]
  Nyckelord :retorik; retorikkonsult; coachning; återkoppling;

  Sammanfattning : Undervisning inom retorik har funnits sedan antikens Grekland och än i dag arbetar människor med att lära andra talets konst. Den här studien är en kvalitativ fallstudie och materialet som undersökningen utgår från är transkriptioner av intervjuer med fem retorikkonsulter. LÄS MER

 4. 4. Vad sades egentligen om de gamla grekerna i skolan? : En undersökning av hur antikens Grekland framställs från 1970-talet till idag i läroböcker på gymnasiet och högstadiet i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Robin Dahlström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Parkettläggning : En studie i dekorativ parkettläggning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Robin Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Möbelsnickeri; skåp; Louis cubes; ludvigkuber; illusionsarbete; faner; dekorativ fanerläggning; parquetry; parkettläggning; marquetry;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om tillverkningsprocessen av vad författaren har valt att kalla för ludvigkuber till delar i en gesällmöbel. Ludvigkuber är ett illusionsmönster av fanerbitar som bildar tredimensionella kuber. Mönstret har sitt ursprung från bland annat antikens Grekland men blev populärt under Ludvig XIV:s regeringstid. LÄS MER