Sökning: "argument mot Alkohol"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden argument mot Alkohol.

 1. 1. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 2. 2. Revisor - ett omöjligt uppdrag ?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mats Johansson; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt äldre rättsyn var bolagets revisor aktieägarens ''man'', den som på stämmans uppdrag hade att tillse att den exekutiva ledningen skötte förvaltningen av tillskottsgivarnas medel på ett effektivt och lojalt vis. En huvudmannaorienterad grundsyn således, lätt att härleda och okomplicerad att tillämpa till gagn, får man förmoda, för såväl utövare som klientel. LÄS MER