Sökning: "Johan Holmqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Johan Holmqvist.

 1. 1. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 2. 2. Från A till Ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Holmqvist; Johan Hagman; Hampus Karlén Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Sammanfattning : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. LÄS MER

 4. 4. Introducera modern teknologi i utbildningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tommy Fu; Dennis Nilsson; Johan Holmqvist; [2016]
  Nyckelord :Virtual Reality; Field Trips; Education; Learning; Virtual Reality; Exkursioner; Utbildning; Lärande;

  Sammanfattning : Nya teknologier utvecklas hela tiden och ett fåtal av dessa har möjligheten att revolutionera tillvägagångssättet av hur vi gör saker. Utbildningsområdet är ett av de äldsta områdena som finns kvar även idag och som återkommande har dragit nytta av ny teknologi för att förbättra kärnkonceptet. LÄS MER

 5. 5. Accepting a personalized advert – A Swedish study of the public’s opinion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Holmqvist; Dennis Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Personal data; personalized marketing; advertisement; Personlig data; Personifierad annonsering; Annonsering;

  Sammanfattning : In recent years there has been an increase in attempts to further increase the efficiency with which advertisement help drive sales. The attempts have largely focused on personalizing adverts to make sure that every person that sees an advert has an interest in it. LÄS MER