Sökning: "avsätta tid lean"

Hittade 1 uppsats innehållade orden avsätta tid lean.

  1. 1. Lokalbedövning : ett förbättringsprojekt på Hallands sjukhus Varberg

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Anna-Lena Svensson; [2011]
    Nyckelord :Communication in Organizations; Health Care; Improvement; Lean; Organizational Learning; Quality Assurance; Total Quality Management; TQM; förbättringsarbete; förbättringsprojekt; kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård; lean; Total Quality Management; TQM; verksamhetsutveckling;

    Sammanfattning : Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg har genomfört ett förbättringsprojekt för att se hur flödet med att ge lokalbedövning (blockad) inför operation kan optimeras. Projektets mål var att spara tid på operationssalen genom snabbare byten, förbättra miljön för patienter och personal och samtidigt säkerställa fortsatt god patientsäkerhet och gott bemötande. LÄS MER