Sökning: "TQM"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet TQM.

 1. 1. Optimering av produktflora : Reducering av antalet kvalitetssammansättningar på Stora Enso i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Elias Bengtsson; Adam Teodorsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; TQM; förbättring; optimering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Making success out of failures : A quantitative research in Failure culture and Quality improvement

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anna Bayramyan; [2020]
  Nyckelord :Quality management; Failure; Errors; Failure culture; HRO; TQM;

  Sammanfattning : Companies can draw valuable lessons from their failures, and use them for their improvementwork. A positive failure culture is however a necessary precondition. High reliabilityorganisations (HRO) are known for their effective way of tackling and using failures aspotential for improvements. LÄS MER

 3. 3. Faktorer för ökad kvalitet i byggbranschen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Petersson; Adam Andersson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitization; selfcontrol; quality control; quality assurance; requirements; Total quality management; TQM; BIM; digitalisering; egenkontroller; kvalitetsstyrning; kvalitetssäkring; kravställning; Total quality management; TQM;

  Sammanfattning : Byggindustrin förknippas ibland med bristande kvalitet. Genom att använda kvalitetsstyrningsverktyg i produktionen ska rätt kvalitet på slutprodukten ges. I rapporten studeras kvalitetsarbetet på ett entreprenadföretag för att undersöka om något kan göras annorlunda för att höja kvaliteten på slutprodukten. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsarbete inom leveranskvalité i ett tillverkande företag : En utforskande studie angående emballeringens och interna transporters inverkan på leveranskvalité.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Olsson; Erik Nykvist; [2020]
  Nyckelord :Delivery quality; Customer satisfaction; Waste; Packing; Internal transport; Lean; Leveranskvalité; Kundnöjdhet; Slöseri; Emballering; Intern transport; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att studera emballeringsaktiviteters och interna transporters inverkan på leveranskvalité i en tillverkande verksamhet. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats: -          Hur kan emballeringsaktiviteter och interna transporter kopplas till leveranskvalité? -          Vilka slöseri och brister finns inom emballeringsaktiviteter och interna transporter? -          Hur kan hantering av emballeringsaktiviteter och interna transporter bidra till en förbättrad leveranskvalité?   Metod – Den valda metoden för denna studie är fallstudie med en kvalitativ inriktning kring hantering av empiriska data. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :rebin Amin; [2020]
  Nyckelord :TQM; Kvalitetsutveckling; De sju ledningsverktygen; Offensiv Kvalitetsutveckling; Ihiskawa-diagram; Orsak-verkan-diagram; Fiskbensdiagram; Släktskapsdiagram; Träddiagram; Pildiagram; Relationsdiagram; Matrisdiagram; Processbeslutsdiagram.;

  Sammanfattning : Verktyg för kvalitetsutveckling är en del av offensiv kvalitetsutveckling. Bland dessa verktygsuppsättningar återfinns de sju ledningsverktygen och de sju förbättringsverktygen. LÄS MER