Sökning: "avskräckningsteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet avskräckningsteori.

 1. 1. Hur kan svenska luftstridskrafter bidra till Natos avskräckning?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Adam Allenbrant; [2022]
  Nyckelord :Luftmakt; luftstridskrafter; avskräckning; Nato; Schelling; Pape; Stone;

  Sammanfattning : Under 2022, i samband med Rysslands krig mot Ukraina, valde Sverige tillsammans med Finland att ansöka om Nato-medlemskap. Sverige omvandlas därmed från att ha varit militärt alliansfria med ett defensivt luftförsvar med förmågor utvecklade för att enskilt kunna försvara landet, till att ingå i en stor försvarsallians. LÄS MER

 2. 2. Sverige: Ett avskräckande exempel? : Hur förändringar av krigets karaktär påerkar svensk militär avskräckning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Edberg; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Försvarsmakten; försvarsbeslut; militära avskräckningsstrategier; förändringar av krigets karaktär.;

  Sammanfattning : Hur har Sveriges militära avskräckningsstrategi anpassats som ett resultat av de förändringar av krigets karaktär som ägt rum de senaste fyra decennierna? Krig utkämpas inte längre enbart i de traditionella militära domänerna, utan omfattar numer aktörers alla tillgängliga maktmedel. För att vara effektiv måste således en aktörs militära avskräckningsstrategi kunna möta hot även i dessa nya domäner. LÄS MER

 3. 3. Avskräckning med hänsyn till motståndarens riskvilja

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Marklund; [2021]
  Nyckelord :avskräckning; avskräckningsteori; säkerhetsstrategi; status-quo; riskvilja;

  Sammanfattning : Avskräckningsteori har varit viktigt för krigsavhållande strategier under lång tid och är fortfarande i allra högsta grad relevant. Det som har väckt mitt intresse för att göra denna studie är varför avskräckning har misslyckats trots att försvararen hade vidtagit övertygande avskräckningsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Solidaritetsförklaringen : Trovärdighet ur ett teoretiskt perspektiv på avskräckning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Caspar Schlickum; [2021]
  Nyckelord :Sverige; försvarsbeslut; solidaritetsförklaring; trovärdighet; avskräckning;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt är en tolkning av innebörden i den svenska solidaritetsförklaringen som deklarerades år 2009. Solidaritetsförklaringens presenterade hot om konsekvenser i händelse av att angrepp mot vissa länder sker – att Sverige inte kommer förhålla sig passivt och att Sverige avser att kunna ge militärt stöd – förstås vara en form av utökad avskräckning. LÄS MER

 5. 5. NATOs avskräckning i en förändrad säkerhetsmiljö : En kvalitativ fallstudie på NATOs avskräckningsstrategi från 1999 till idag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åsbom; [2018]
  Nyckelord :Avskräckning; Avskräckningsteori; Avskräckningsstrategi; NATO; Strategiska koncept;

  Sammanfattning : Alliances should have a big amount of capabilities and strong individual states to deter successfully. NATO needs to decide who their adversary is, what actions to deter and what countermeasures to deter them. They should also increase their conventional forces and willingness to use nuclear weapons as a response to aggression. LÄS MER