Sökning: "axel hult"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden axel hult.

 1. 1. Smartphone Acquisition and Online Visualization of IMU and EMG Sensor Data for Assessment of Wrist Load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Axel Hult; Daniel Munguia Chang; [2018]
  Nyckelord :Wrist; Work-related musculoskeletal disorders; WRMD; Inertial Measurement Unit; IMU; Electromyography; EMG; Goniometer;

  Sammanfattning : Work-related musculoskeletal disorders constitutes a substantial burden for society, generating individual suffering and financial costs. Quantifying the musculoskeletal stress and establishing exposure-response relationships is an important step in facing this problem. LÄS MER

 2. 2. Att ge till ideella organisationer : En diskussion om givarens intressentrelation med Djurens Rätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Dahl; Axel Hult; [2013]
  Nyckelord :Intressenter; intressentrelationer; ideella organisationer; givare; Djurens Rätt.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi relationen mellan en ideell organisation och deras givaregenom en studie av Djurens Rätt och deras nuvarande medlemmar, före dettamedlemmar och personer som endast donerat pengar. För att belysa och diskuterarelationen använder vi en analysmodell där vi analyserar varje relation utifråndimensionerna nödvändig eller ej nödvändig och kompatibel eller ej kompatibel, samtförekomsten av kontrakt i relationen. LÄS MER

 3. 3. Fett bra! : En analys av lågkolhydratförespråkarnas argumentation i svensk massmedia 2008

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Axel Hult; [2012]
  Nyckelord :LCHF; kost; argumentationsanalys; massmedia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER