Sökning: "katakana"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet katakana.

 1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 2. 2. The Japanese writing systems, script reforms and the eradication of the Kanji writing system: native speakers’ views

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Lovisa Österman; [2018]
  Nyckelord :Japanese; script; writing systems; hiragana; katakana; kanji; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study aims to deduce what Japanese native speakers think of the Japanese writing systems, and in particular what native speakers’ opinions are concerning Kanji, the logographic writing system which consists of Chinese characters. The Japanese written language has something that most languages do not; namely​ a total of three writing systems. LÄS MER

 3. 3. Hardship of the families. A linguistic study and categorisation of English loanwords in Japanese

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elin Artonius; [2017-01-26]
  Nyckelord :japanska; Loanwords; categorisation; acquisition; linguistics; waseieigo; classification; Japanized English; gairaigo;

  Sammanfattning : This study investigates what type of Japanese loanwords and waseieigo (Japanese made English), is the most difficult to comprehend for Swedish students studying Japanese at University.With the framework presented in Inagawa (2007) classification system, categorizing the loanwords into five different categories. LÄS MER

 4. 4. Impactful beauty or serious disgust

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Elöd Györffy; [2016]
  Nyckelord :Writing systems; Katakana; History; Unconventional; Contemporary; Emphasis; Japanese; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The Japanese language utilizes primarily three writing systems; Kanji, hiragana and katakana. The latter two are known as kana. All three writing systems have their own unique role when writing in Japanese. Corresponding to their primary roles, there are various ‘sub roles’ as well. LÄS MER

 5. 5. Keigo som stiligt och Katakana som blomstrande. En analys av språkanvändningen på japanska språkskolors hemsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Krüger; [2015-03-11]
  Nyckelord :japanska; E-kaiwa; keigo; katakana; internet; språkskola;

  Sammanfattning : I Japan är språkskolor som säljer det engelska språket ofta förekommande. De använder sig av websidor som kunden enkelt ska kunna besöka och köpa deras tjänster ifrån. LÄS MER